Муҳаммад Бобо Саммосий

Рукн: Мутасаввуфлар Чоп этилган: 12.03.2015

Бу зот Ромитаннинг Саммос қишлоғида туғилганлари маълум бўлса ҳам, қайси йили туғилганлари номаълум. Вафотлари эса Саммосда, 755 ҳижрий-1354 милодий санада бўлган.

Ҳазрати Муҳаммад Бобо Саммосий (р.а.) юзларидан нур ёғилиб турадиган зот эдилар. Нигоҳлари таъсирли ва ҳиссиётлари кучли эди. У зот ихлос билан умрларининг охиригача Хожа Али Ромитаний ҳазратларининг хизматларида бўлганлар.

Ҳазрати Муҳаммад Бобо Саммосий (р.а.) боғларидаги дарахтларга ўзлари боғбонлик қилар, ғайрат билан ишлар эдилар.

У муборак зот кўп талабаларини ўзлари излаб топар эдилар. Бир куни кураш майдони олдидан ўтиш асносида Амир Кулол номли паҳлавонни кўриб қоладилар. Майдон ўртасидан ўтиб кураш тушаётган полвонга назар солдилар ва уни маънавий майдонга тортдилар. Амир Кулол курашни ташлаб, ҳазратнинг хизматларига кирдилар.

Ҳазрат Муҳаммад Бобо Саммосий (р.а.) ҳузурларига янги туғилган Баҳоуддин Нақшбандни олиб келганларида, чақалоқни кўрсата туриб, Амир Кулол (р.а.)га қуйидагиларни айтганлари ривоят қилинади:

“Бу бизникидир. Буни маънавий фарзандликка қабул айладик. Аввал айтганимиз, тариқатимиз келажаги бўладиган шахс, иншааллоҳ, шудир. Бу қишлоқ бундан сўнгра Қасри Орифон бўлажак. Эй Амир Кулол! Бу йўргак ичидаги ўғлим Баҳоуддинни сенга ҳавола этаман. Бунинг зоҳир ва ботин тарбиясида ҳеч камчиликка йўл қўймагин!”

“Иншааллоҳ, айтанингизни қилиш учун қўлимдан келган барча имкониятларни ишга соламан”, деди Амир Кулол.

Ҳазрати Муҳаммад Бобо Саммосий (р.а.) тўртта улуғ шогирд етиштирганлар: Хожа Суфий Суҳарий, Хожа Маҳмуд Саммосий (ўз ўғиллари), Хожа Донишманд ва Хожа Саййид Амир Кулол.

У зот (р.а.) силсила омонатини Хожа Али Ромитаний ҳазратларидан олганлар.

“Ирфон” тақвимининг 2009 йил, 1-сонидан олинди.

* * *

Bu zot Romitanning Sammos qishlog‘ida tug‘ilganlari ma’lum bo‘lsa ham, qaysi yili tug‘ilganlari noma’lum. Vafotlari esa Sammosda, 755 hijriy-1354 milodiy sanada bo‘lgan.

Hazrati Muhammad Bobo Sammosiy (r.a.) yuzlaridan nur yog‘ilib turadigan zot edilar. Nigohlari ta’sirli va hissiyotlari kuchli edi. U zot ixlos bilan umrlarining oxirigacha Xoja Ali Romitaniy hazratlarining xizmatlarida bo‘lganlar.

Hazrati Muhammad Bobo Sammosiy (r.a.) bog‘laridagi daraxtlarga o‘zlari bog‘bonlik qilar, g‘ayrat bilan ishlar edilar.

U muborak zot ko‘p talabalarini o‘zlari izlab topar edilar. Bir kuni kurash maydoni oldidan o‘tish asnosida Amir Kulol nomli pahlavonni ko‘rib qoladilar. Maydon o‘rtasidan o‘tib kurash tushayotgan polvonga nazar soldilar va uni ma’naviy maydonga tortdilar. Amir Kulol kurashni tashlab, hazratning xizmatlariga kirdilar.

Hazrat Muhammad Bobo Sammosiy (r.a.) huzurlariga yangi tug‘ilgan Bahouddin Naqshbandni olib kelganlarida, chaqaloqni ko‘rsata turib, Amir Kulol (r.a.)ga quyidagilarni aytganlari rivoyat qilinadi:

“Bu biznikidir. Buni ma’naviy farzandlikka qabul ayladik. Avval aytganimiz, tariqatimiz kelajagi bo‘ladigan shaxs, inshaalloh, shudir. Bu qishloq bundan so‘ngra Qasri Orifon bo‘lajak. Ey Amir Kulol! Bu yo‘rgak ichidagi o‘g‘lim Bahouddinni senga havola etaman. Buning zohir va botin tarbiyasida hech kamchilikka yo‘l qo‘ymagin!”

“Inshaalloh, aytaningizni qilish uchun qo‘limdan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga solaman”, dedi Amir Kulol.

Hazrati Muhammad Bobo Sammosiy (r.a.) to‘rtta ulug‘ shogird yetishtirganlar: Xoja Sufiy Suhariy, Xoja Mahmud Sammosiy (o‘z o‘g‘illari), Xoja Donishmand va Xoja Sayyid Amir Kulol.

U zot (r.a.) silsila omonatini Xoja Ali Romitaniy hazratlaridan olganlar.

“Irfon” taqvimining 2009 yil, 1-sonidan olindi.