Муҳаммад алайҳиссаломнинг 99 исмлари

Рукн: Муҳаммад (с.а.в.) сийратлари Чоп этилган: 05.04.2017

 • Муҳаммад — мақталувчи.
 • Аҳмад — Аллоҳга ҳамд айтувчи.
 • Ҳамид — Аллоҳга ҳамду сано айтувчи.
 • Маҳмуд — мақталган.
 • Аҳид — фазилатлар бобида ягона.
 • Воҳид — ахлоқ — одобда ягона.
 • Ҳошир — ўз умматларини қиёмат куни маҳшаргоҳга йиғувчи.
 • Оқиб — ҳамма пайғамбарлар охири.
 • Тоҳо — бу сўзнинг маъноси Аллоҳгагина маълум.
 • Ёсин — бу сўзнинг маъноси ҳам Аллоҳгагина маълум.
 • Тоҳир — тоза, пок.
 • Мутаҳҳар — дили покланган.
 • Таййиб — пок, хуштабиат.
 • Саййид — Хожа.
 • Расул — элчи, пайғамбар.
 • Набий — пайғамбар.
 • Расулур-роҳма — раҳмат пайғамбари.
 • Қаййим — тўғри йўлдан борувчи.
 • Жомиъ — барча яхши фазилатларни ўзида мужассам этувчи.
 • Муқтафий — эргашувчи (ҳақ йўлга).
 • Муқаффий — эргаштирувчи (ўзига).
 • Расулул-малоҳим — жангу жаҳон пайғамбари.
 • Расулурроҳа — роҳат пайғамбари.
 • Комил — етук.
 • Иклил — тож.
 • Муддассир — қўрқувдан матоҳга ўраниб олган.
 • Муззаммил — муддассир.
 • Абдуллоҳ — Аллоҳнинг бандаси.
 • Ҳабибуллоҳ — Аллоҳнинг суюклиси.
 • Сафийюллоҳ — Аллоҳнинг танлагани.
 • Нажийюллоҳ — Аллоҳнинг сирдош дўсти.
 • Калимуллоҳ — Аллоҳ билан сўзлашувчи.
 • Хотамул-анбиё — набийлар охири, уларнинг хотимаси.
 • Хотамур-росул  — Расуллар хотимаси.
 • Муқйий — динни тургизгувчи (ривожлантиргувчи).
 • Мунжий — халоскор.
 • Музаккир — эслатувчи (Аллоҳни ва охиратни).
 • Носир — ёрдам этувчи.
 • Мансур — ёрдам берилган, душманлари устидан зафар топган.
 • Набийюр — роҳма — раҳмат пайғамбари.
 • Набийют-тавба — тавбага тарғиб этувчи пайғамбар.
 • Ҳарисун алайкум — умматларига меҳрибон.
 • Маълум — ҳаммага маълум.
 • Шаҳир — ҳаммага машҳур.
 • Шоҳид — гувоҳ.
 • Шаҳид — гувоҳ.
 • Машҳуд — гувоҳлик берилган.
 • Башир — хушхабар берувчи.
 • Мубашшир  — хушхабар берувчи.
 • Назир — азоблардан огоҳлантиргувчи.
 • Мунзир — охират азобларидан огоҳлантиргувчи.
 • Нур — нур.
 • Сирож — чироқ, қуёш.
 • Мисбоҳ — чироқ.
 • Ҳудо — ҳидоят қилгувчи.
 • Мухтор — танлаб олинган.
 • Ажир — динга хизмат қилгувчи.
 • Жаббор — айбларни ёпгувчи.
 • Абул — Қосим — Қосимнинг отаси.
 • Абул — Тоҳир — Тоҳирнинг отаси.
 • Абут — Таййиб — Таййибнинг отаси.
 • Абу Иброҳим — Иброҳимнинг отаси.
 • Мушаффаъ — шафоат ҳуқуқи берилган.
 • Шафиъ — шафоат этувчи (қиёмат куни гуноҳкор умматларнинг кечирилишини Аллоҳдан сўровчи).
 • Солиҳ — яхши ишларни қилувчи, Аллоҳнинг буйруқларини адо этувчи.
 • Муслиҳ — ислоҳ этувчи, тузатувчи (ўртани).
 • Муҳаймин — умматлари ишини кузатиб турувчи.
 • Содиқ — ростгўй.
 • Мусаддиқ — тасдиқ этувчи.
 • Сидқ — ростгўй.
 • Саййидул-мурсалин — пайғамбарлар ҳожаси.
 • Имомул-муттақин — тақводорлар пешвоси.
 • Қоидул-ғуррил — муҳажжалин — қиёмат куни сажда қилган аъзоларидан нурлар чиқиб турувчи ибодатли умматларини жаннатга элтувчи.
 • Ҳалилур-Раҳмон — Раҳмоннинг дўсти.
 • Барр — хайрли, солиҳ амаллар қилувчи.
 • Мабарр — ҳамма яхшиликлар манбаи.
 • Важиҳ — гўзал юзли.
 • Насиҳ — насиҳатгўй.
 • Носиҳ — насиҳатчи.
 • Вакил — вакил, ишонч эгаси, кафил.
 • Мутаваккил — таваккал этувчи.
 • Кафил — кафил, кафолатига олувчи.
 • Шафиқ — шафқатли, меҳрибон.
 • Муқимус — сунна — суннатни тикловчи.
 • Муқаддас — улуғланувчи, гуноҳлардан пок.
 • Руҳул-Қудус — муқаддас руҳ.
 • Руҳул-Ҳақ — ҳаққоний руҳ.
 • Руҳул-Қист — адолатли руҳ.
 • Кофий — кифоя қилувчи (диний эҳтиёжларга).
 • Муктафий — кифояланувчи (Аллоҳнинг амрлари билан).
 • Болиғ — олий даражаларга етган.
 • Мубаллиғ — Аллоҳ томонидан келган барча диний аҳкомларни умматларига тўла етказувчи.
 • Шофий — шифокор (қалб касалликларига ва маънавий иллатларга нисбатан).
 • Восил — етишувчи (Аллоҳнинг розилиги ва дийдорига).
 • Мавсул — етишилувчи (яъни он ҳазратнинг шафоатларига ва дийдорларига умматлари етишурлар, иншооллоҳ).
 • Собиқ — барча фазилат ва шарафда олдинда борувчи.
 • Соиқ — умматларини бу дунёда иймон ва амал сари, охиратда эса, дўзахдан жаннат сари ҳайдовчи.
 • Ҳодий — тўғри йўдга бошловчи.
 • Муҳдий — ҳадия, эҳсон соҳиби.

Абдуссомад Абдулбосит ўғли тайёрлади | muslim.uz

 • Muhammad — maqtaluvchi.
 • Ahmad — Allohga hamd aytuvchi.
 • Hamid — Allohga hamdu sano aytuvchi.
 • Mahmud — maqtalgan.
 • Ahid — fazilatlar bobida yagona.
 • Vohid — axloq — odobda yagona.
 • Hoshir — o‘z ummatlarini qiyomat kuni mahshargohga yig‘uvchi.
 • Oqib — hamma payg‘ambarlar oxiri.
 • Toho — bu so‘zning ma’nosi Allohgagina ma’lum.
 • Yosin — bu so‘zning ma’nosi ham Allohgagina ma’lum.
 • Tohir — toza, pok.
 • Mutahhar — dili poklangan.
 • Tayyib — pok, xushtabiat.
 • Sayyid — Xoja.
 • Rasul — elchi, payg‘ambar.
 • Nabiy — payg‘ambar.
 • Rasulur-rohma — rahmat payg‘ambari.
 • Qayyim — to‘g‘ri yo‘ldan boruvchi.
 • Jomi’ — barcha yaxshi fazilatlarni o‘zida mujassam etuvchi.
 • Muqtafiy — ergashuvchi (haq yo‘lga).
 • Muqaffiy — ergashtiruvchi (o‘ziga).
 • Rasulul-malohim — jangu jahon payg‘ambari.
 • Rasulurroha — rohat payg‘ambari.
 • Komil — yetuk.
 • Iklil — toj.
 • Muddassir — qo‘rquvdan matohga o‘ranib olgan.
 • Muzzammil — muddassir.
 • Abdulloh — Allohning bandasi.
 • Habibulloh — Allohning suyuklisi.
 • Safiyyulloh — Allohning tanlagani.
 • Najiyyulloh — Allohning sirdosh do‘sti.
 • Kalimulloh — Alloh bilan so‘zlashuvchi.
 • Xotamul-anbiyo — nabiylar oxiri, ularning xotimasi.
 • Xotamur-rosul  — Rasullar xotimasi.
 • Muqyiy — dinni turgizguvchi (rivojlantirguvchi).
 • Munjiy — xaloskor.
 • Muzakkir — eslatuvchi (Allohni va oxiratni).
 • Nosir — yordam etuvchi.
 • Mansur — yordam berilgan, dushmanlari ustidan zafar topgan.
 • Nabiyyur — rohma — rahmat payg‘ambari.
 • Nabiyyut-tavba — tavbaga targ‘ib etuvchi payg‘ambar.
 • Harisun alaykum — ummatlariga mehribon.
 • Ma’lum — hammaga ma’lum.
 • Shahir — hammaga mashhur.
 • Shohid — guvoh.
 • Shahid — guvoh.
 • Mashhud — guvohlik berilgan.
 • Bashir — xushxabar beruvchi.
 • Mubashshir  — xushxabar beruvchi.
 • Nazir — azoblardan ogohlantirguvchi.
 • Munzir — oxirat azoblaridan ogohlantirguvchi.
 • Nur — nur.
 • Siroj — chiroq, quyosh.
 • Misboh — chiroq.
 • Hudo — hidoyat qilguvchi.
 • Muxtor — tanlab olingan.
 • Ajir — dinga xizmat qilguvchi.
 • Jabbor — ayblarni yopguvchi.
 • Abul — Qosim — Qosimning otasi.
 • Abul — Tohir — Tohirning otasi.
 • Abut — Tayyib — Tayyibning otasi.
 • Abu Ibrohim — Ibrohimning otasi.
 • Mushaffa’ — shafoat huquqi berilgan.
 • Shafi’ — shafoat etuvchi (qiyomat kuni gunohkor ummatlarning kechirilishini Allohdan so‘rovchi).
 • Solih — yaxshi ishlarni qiluvchi, Allohning buyruqlarini ado etuvchi.
 • Muslih — isloh etuvchi, tuzatuvchi (o‘rtani).
 • Muhaymin — ummatlari ishini kuzatib turuvchi.
 • Sodiq — rostgo‘y.
 • Musaddiq — tasdiq etuvchi.
 • Sidq — rostgo‘y.
 • Sayyidul-mursalin — payg‘ambarlar hojasi.
 • Imomul-muttaqin — taqvodorlar peshvosi.
 • Qoidul-g‘urril — muhajjalin — qiyomat kuni sajda qilgan a’zolaridan nurlar chiqib turuvchi ibodatli ummatlarini jannatga eltuvchi.
 • Halilur-Rahmon — Rahmonning do‘sti.
 • Barr — xayrli, solih amallar qiluvchi.
 • Mabarr — hamma yaxshiliklar manbai.
 • Vajih — go‘zal yuzli.
 • Nasih — nasihatgo‘y.
 • Nosih — nasihatchi.
 • Vakil — vakil, ishonch egasi, kafil.
 • Mutavakkil — tavakkal etuvchi.
 • Kafil — kafil, kafolatiga oluvchi.
 • Shafiq — shafqatli, mehribon.
 • Muqimus — sunna — sunnatni tiklovchi.
 • Muqaddas — ulug‘lanuvchi, gunohlardan pok.
 • Ruhul-Qudus — muqaddas ruh.
 • Ruhul-Haq — haqqoniy ruh.
 • Ruhul-Qist — adolatli ruh.
 • Kofiy — kifoya qiluvchi (diniy ehtiyojlarga).
 • Muktafiy — kifoyalanuvchi (Allohning amrlari bilan).
 • Bolig‘ — oliy darajalarga yetgan.
 • Muballig‘ — Alloh tomonidan kelgan barcha diniy ahkomlarni ummatlariga to‘la yetkazuvchi.
 • Shofiy — shifokor (qalb kasalliklariga va ma’naviy illatlarga nisbatan).
 • Vosil — yetishuvchi (Allohning roziligi va diydoriga).
 • Mavsul — yetishiluvchi (ya’ni on hazratning shafoatlariga va diydorlariga ummatlari yetishurlar, inshoolloh).
 • Sobiq — barcha fazilat va sharafda oldinda boruvchi.
 • Soiq — ummatlarini bu dunyoda iymon va amal sari, oxiratda esa, do‘zaxdan jannat sari haydovchi.
 • Hodiy — to‘g‘ri yo‘dga boshlovchi.
 • Muhdiy — hadiya, ehson sohibi.

Abdussomad Abdulbosit o‘g‘li tayyorladi | muslim.uz