Кўздан йироқ – кўнгилдан йироқми?

Рукн: Жамият Чоп этилган: 10.12.2014
Онам раҳматли: “Биров сенга иш буюраётганида, кўзига қараб тур”, деган гапни кўп қайтарардилар. Ҳатто ниманидир олиб келишни айтсалар, биз ўшани тополмай юрсак, “Сен олдин кўзимга қарагин”, дердилар. Кейин излаганимизни кўзлари билан кўрсатган жойдан топардик.
“Меҳр – кўзда” деган ҳикматнинг маъноси жуда кенг. Инсон маънавий эҳтиёжлари изҳорини ҳам, уларга етиш истагини ҳам сўзлардан кўра кўзлар тўкис ифодаласа керак. 
...Ҳозир кўп хонадонларда оила аъзолари тўпланиб ўтирганида уйнинг бир бурчагидаги телевизор  доим ёниб туриши одатий ҳолга айланган. Худди кунгабоқар қуёшга қараганидек, ўтирганларнинг боши телеекран томонга ўгирилган. Гап-сўзлар ҳам асосан кино қаҳрамонлари тақдири билан боғлиқ. Ёлғон тўқималар асосига қурилган чет эл сериаллари узундан-узоқ. Улардаги ибосиз хатти-ҳаракатлару муносабатлар каттаю кичик орасида бемалол муҳокама бўлаверади. 
Бир момо билан суҳбатлашиб қолдик:
– Онажон, чет эл сериалларини ҳам кўрасизларми? – деб сўрадим.
– Ҳа, кўрамиз.
– Кимлар билан?
– Ҳаммамиз...
– Баъзида сал беҳаё жойлари бўлади, унда нима қиласизлар?
– Э-е, биз чиқиб кетамиз, болалар кўраверади, – дедилар момо.
Тўғри, барча оиладаги тартиб-қоида бир қолипга тушмайди. Аммо юқоридаги каби ҳолатлар ҳам кам эмас.
“Eкканингни ўрасан!” ҳақиқатига таяниб, танамизга ўйлаб кўрайлик. Агар ёш болаларимиз телеекранларда намойиш қилинаётган ҳаёсиз лавҳаларни бемалол томоша қилишса, бу ҳақдаги баҳсу мунозараларга ҳам қўшилиб кетаверишса, сериал қаҳрамонларига тақлид қилишса, демак, биз катталар уларга бу ишларнинг одоб доирасига сиғмаслигини, яхши эмаслигини англатмабмиз...
Нонушта, тушлик, оқшом пайтлари тўпланиб телевизорга термулишнинг салбий оқибатини чуқурроқ ҳис этишимиз учун болалик йилларимизга хаёлан қайтмоқчиман. Дастурхон атрофида ҳамма жам бўлиб, ота-оналаримизнинг сўзлари, кўзлари меҳридан бахтиёр, уларнинг панду насиҳатларига ихлос билан қулоқ тутардик, ибратли ҳикоят, ривоят, эртакларини интиқлик билан кутардик. Бир-бирини ҳурмат билан тинглаб, ўтирганларнинг ёши ва мавқеи, истагу таклифларига қараб сўз навбати айланадиган бундай давраларда ёшлар муомала маданиятини ўрганишарди. Ота-оналаримиз бизнинг юз-кўзларимизга синчков нигоҳ солишарди. Шу қарашда болаларининг ҳар ҳолларидан огоҳ бўлишаркан! Яна муҳими, улар чиройли ўтириш, одоб билан овқатланиш, нон ва таомга ҳурматда бўлишни дастурхон атрофида ҳам ўргатишарди. Ҳар бир яхши ишимиз, мактабда олган яхши баҳомиз учун ўша куниёқ рағбатлантиришарди. Қандайдир моддий совға билан эмас, бошимизни силаган қўлларининг ҳарорати, юракдан чиққан гап-сўзлари ва айниқса меҳр-муҳаббат тўла кўз қарашлари энг олий мукофот бўларди.
Менинг адбиётга, шеъриятга қизиқишим жуда ёшлик пайтларимдан оқшомлари дадам ўқиган Фузулий, Навоий, Машраб, Аҳмад Яссавий ғазалларини тинглашдан бошланган.
“Кўздан йироқ – кўнгилдан йироқ” деб бежиз айтишмаган. Қалблар кўзгуси бўлган  кўзларимиз нури, муҳаббати ҳам умр каби ғанимат. Ота-онасининг кўзларидан уларнинг дилида нималар кечаётганини англайдиган, шунга қараб чиройли муносабат кўрсатадиган фарзандни  тарбиялаган саодатманд инсонлар нақадар бахтли. Бу бахтга эришиш учун эса қалбимиз, кўзларимиз нури, муҳаббатини ўткинчи, бемаъни, кўнгилхуши томошалару давраларга эмас, Аллоҳ розилиги йўлида ўғил-қизларимизнинг тарбиясига бағишлайлик.
 
Муҳтарама Улуғ Муҳаммадхон қизи
“Ҳидоят” журналининг 2011 йил, 2-сонидан олинди.
 
* * *
 
Onam rahmatli: “Birov senga ish buyurayotganida, ko‘ziga qarab tur”, degan gapni ko‘p qaytarardilar. Hatto nimanidir olib kelishni aytsalar, biz o‘shani topolmay yursak, “Sen oldin ko‘zimga qaragin”, derdilar. Keyin izlaganimizni ko‘zlari bilan ko‘rsatgan joydan topardik.
“Mehr – ko‘zda” degan hikmatning ma’nosi juda keng. Inson ma’naviy ehtiyojlari izhorini ham, ularga yetish istagini ham so‘zlardan ko‘ra ko‘zlar to‘kis ifodalasa kerak. 
...Hozir ko‘p xonadonlarda oila a’zolari to‘planib o‘tirganida uyning bir burchagidagi televizor  doim yonib turishi odatiy holga aylangan. Xuddi kungaboqar quyoshga qaraganidek, o‘tirganlarning boshi teleekran tomonga o‘girilgan. Gap-so‘zlar ham asosan kino qahramonlari taqdiri bilan bog‘liq. Yolg‘on to‘qimalar asosiga qurilgan chet el seriallari uzundan-uzoq. Ulardagi ibosiz xatti-harakatlaru munosabatlar kattayu kichik orasida bemalol muhokama bo‘laveradi. 
Bir momo bilan suhbatlashib qoldik:
– Onajon, chet el seriallarini ham ko‘rasizlarmi? – deb so‘radim.
– Ha, ko‘ramiz.
– Kimlar bilan?
– Hammamiz...
– Ba’zida sal behayo joylari bo‘ladi, unda nima qilasizlar?
– E-e, biz chiqib ketamiz, bolalar ko‘raveradi, – dedilar momo.
To‘g‘ri, barcha oiladagi tartib-qoida bir qolipga tushmaydi. Ammo yuqoridagi kabi holatlar ham kam emas.
“Ekkaningni o‘rasan!” haqiqatiga tayanib, tanamizga o‘ylab ko‘raylik. Agar yosh bolalarimiz teleekranlarda namoyish qilinayotgan hayosiz lavhalarni bemalol tomosha qilishsa, bu haqdagi bahsu munozaralarga ham qo‘shilib ketaverishsa, serial qahramonlariga taqlid qilishsa, demak, biz kattalar ularga bu ishlarning odob doirasiga sig‘masligini, yaxshi emasligini anglatmabmiz...
Nonushta, tushlik, oqshom paytlari to‘planib televizorga termulishning salbiy oqibatini chuqurroq his etishimiz uchun bolalik yillarimizga xayolan qaytmoqchiman. Dasturxon atrofida hamma jam bo‘lib, ota-onalarimizning so‘zlari, ko‘zlari mehridan baxtiyor, ularning pandu nasihatlariga ixlos bilan quloq tutardik, ibratli hikoyat, rivoyat, ertaklarini intiqlik bilan kutardik. Bir-birini hurmat bilan tinglab, o‘tirganlarning yoshi va mavqei, istagu takliflariga qarab so‘z navbati aylanadigan bunday davralarda yoshlar muomala madaniyatini o‘rganishardi. Ota-onalarimiz bizning yuz-ko‘zlarimizga sinchkov nigoh solishardi. Shu qarashda bolalarining har hollaridan ogoh bo‘lisharkan! Yana muhimi, ular chiroyli o‘tirish, odob bilan ovqatlanish, non va taomga hurmatda bo‘lishni dasturxon atrofida ham o‘rgatishardi. Har bir yaxshi ishimiz, maktabda olgan yaxshi bahomiz uchun o‘sha kuniyoq rag‘batlantirishardi. Qandaydir moddiy sovg‘a bilan emas, boshimizni silagan qo‘llarining harorati, yurakdan chiqqan gap-so‘zlari va ayniqsa mehr-muhabbat to‘la ko‘z qarashlari eng oliy mukofot bo‘lardi.
Mening adbiyotga, she’riyatga qiziqishim juda yoshlik paytlarimdan oqshomlari dadam o‘qigan Fuzuliy, Navoiy, Mashrab, Ahmad Yassaviy g‘azallarini tinglashdan boshlangan.
“Ko‘zdan yiroq – ko‘ngildan yiroq” deb bejiz aytishmagan. Qalblar ko‘zgusi bo‘lgan  ko‘zlarimiz nuri, muhabbati ham umr kabi g‘animat. Ota-onasining ko‘zlaridan ularning dilida nimalar kechayotganini anglaydigan, shunga qarab chiroyli munosabat ko‘rsatadigan farzandni  tarbiyalagan saodatmand insonlar naqadar baxtli. Bu baxtga erishish uchun esa qalbimiz, ko‘zlarimiz nuri, muhabbatini o‘tkinchi, bema’ni, ko‘ngilxushi tomoshalaru davralarga emas, Alloh roziligi yo‘lida o‘g‘il-qizlarimizning tarbiyasiga bag‘ishlaylik.
 
Muhtarama Ulug‘ Muhammadxon qizi
“Hidoyat” jurnalining 2011 yil, 2-sonidan olindi.