Босқинчилар “маданияти”

Рукн: Ибрат Чоп этилган: 19.04.2016

Ватанига бостириб келган рус генерали билан учрашув чоғида Имом Шомил ундан сўради:

— Бизнинг юртга нима сабабдан бостириб келдиларинг, сизларга нима керак?

— Биз ўзимизнинг юксак маданият ва тараққиётимизни сиз ёввойиларга ўргатиш учун келдик.

Шунда Имом Шомил ортида турган мусулмон аскарлардан бирини олдига чорлаб, пояфзалини ечиб кўрсатишни буюрди. Унинг оёғи тоза пойтавага ўралган, беш вақт намоз учун таҳоратда мунтазам ювиб турилгани сабабли озода, ҳидланмаган эди. Сўнг имом рус аскарларидан бирини чақиртириб, унинг ҳам оёғини ечиб кўрсатишини сўради. Рус аскарининг оёғи кирланиб кетган, ҳиди эса чидаб бўлмас даражага эди.

Шунда Имом Шомил рус генералига юзланиб: “Сизлар олиб келмоқчи бўлган юксак тараққиёт шумиди, бизга шундай маданиятни келтирмоқчимисизлар”, деди.

Рус тилидан Акбаржон Абдулмажид таржимаси

* * *

Vataniga bostirib kelgan rus generali bilan uchrashuv chog‘ida Imom Shomil undan so‘radi:

— Bizning yurtga nima sababdan bostirib keldilaring, sizlarga nima kerak?

— Biz o‘zimizning yuksak madaniyat va taraqqiyotimizni siz yovvoyilarga o‘rgatish uchun keldik.

Shunda Imom Shomil ortida turgan musulmon askarlardan birini oldiga chorlab, poyafzalini yechib ko‘rsatishni buyurdi. Uning oyog‘i toza poytavaga o‘ralgan, besh vaqt namoz uchun tahoratda muntazam yuvib turilgani sababli ozoda, hidlanmagan edi. So‘ng imom rus askarlaridan birini chaqirtirib, uning ham oyog‘ini yechib ko‘rsatishini so‘radi. Rus askarining oyog‘i kirlanib ketgan, hidi esa chidab bo‘lmas darajaga edi.

Shunda Imom Shomil rus generaliga yuzlanib: “Sizlar olib kelmoqchi bo‘lgan yuksak taraqqiyot shumidi, bizga shunday madaniyatni keltirmoqchimisizlar”, dedi.

Rus tilidan Akbarjon Abdulmajid tarjimasi