Ҳазрати Абу Бакр(р.а)дан ҳикматли сўзлар

Рукн: Ибрат Чоп этилган: 19.04.2016

- Агар мен Аллоҳ ва Расулининг йўлидан юрмасам, менга итоат қилманг!

- Тўрт нарсани тўрт жойга қолдиринг: уйқуни қабрга, роҳатни сирот кўпригига, мақтанишни мезонга, орзу-истакни жаннатга.

- Китоблар — оқилларнинг боғлари, фозилларнинг хушбўй гулларидир.

- Мақтанчоқ бўлманг! Тупроқдан яралиб яна тупроққа қайтиб, қуртларга ем бўладиган инсоннинг мақтаниши нимага ҳам ярайди?!

- Комил инсон кечиримлиликни қарз, яхшилик қилишни эса фарз деб қабул қилади.

- Нимани гапиришни, кимга гапиришни ва қачон гапиришни унутманг.

- Қариндошлар орасидаги душманликнинг ўрмонга тушган ўтдан фарқи йўқ.

- Гўзал, ёқимли сўзлашишнинг сири бекорчи гапларни тарк этишдир.

- Бойлик хасисда, қурол қўрқоқда, ҳукм заифда бўлса тартиб интизом издан чиқади.

- Ўзингга қабр эмас, ўзингни қабрга ҳозирла!

- Ҳаромни тарк этмоқ ҳалолни талаб қилишдан хайрлидир.

- Қабрга тайёргарликсиз кириш денгизга қайиқсиз чиқишга ўхшайди.

- Қўшнинг билан баҳсу мунозара қилма, зеро, меҳмон кетар, қўшни қолар.

- Нафсингни шундай ислоҳ этки, халқ сенга эргашсин.

- Сабр қилинг, сабр ҳамма нарсанинг бошидир.

- Бағритошлик кўп ёлғон ва ҳасаднинг натижасидир.

- Ростгўйлик омонат, ёлғончилик эса хиёнатдир.

- Сени тушунишдан ожиз эканини тушуниш, ҳақиқатдан сени тушунди деганидир.

- Шу 4 хислатга эга бўлганлар бандаларнинг яхшиларидир: тавба қилишни севадиган, гуноҳкорларни кечирилишини тилайдиган, ёмонни (тузалиши учун) дуо қиладиган ва яхшиларга ёрдам берадиган.

Туркчадан Марям Осиё таржимаси

* * *

- Agar men Alloh va Rasulining yo‘lidan yurmasam, menga itoat qilmang!

- To‘rt narsani to‘rt joyga qoldiring: uyquni qabrga, rohatni sirot ko‘prigiga, maqtanishni mezonga, orzu-istakni jannatga.

- Kitoblar — oqillarning bog‘lari, fozillarning xushbo‘y gullaridir.

- Maqtanchoq bo‘lmang! Tuproqdan yaralib yana tuproqqa qaytib, qurtlarga yem bo‘ladigan insonning maqtanishi nimaga ham yaraydi?!

- Komil inson kechirimlilikni qarz, yaxshilik qilishni esa farz deb qabul qiladi.

- Nimani gapirishni, kimga gapirishni va qachon gapirishni unutmang.

- Qarindoshlar orasidagi dushmanlikning o‘rmonga tushgan o‘tdan farqi yo‘q.

- Go‘zal, yoqimli so‘zlashishning siri bekorchi gaplarni tark etishdir.

- Boylik xasisda, qurol qo‘rqoqda, hukm zaifda bo‘lsa tartib intizom izdan chiqadi.

- O‘zingga qabr emas, o‘zingni qabrga hozirla!

- Haromni tark etmoq halolni talab qilishdan xayrlidir.

- Qabrga tayyorgarliksiz kirish dengizga qayiqsiz chiqishga o‘xshaydi.

- Qo‘shning bilan bahsu munozara qilma, zero, mehmon ketar, qo‘shni qolar.

- Nafsingni shunday isloh etki, xalq senga ergashsin.

- Sabr qiling, sabr hamma narsaning boshidir.

- Bag‘ritoshlik ko‘p yolg‘on va hasadning natijasidir.

- Rostgo‘ylik omonat, yolg‘onchilik esa xiyonatdir.

- Seni tushunishdan ojiz ekanini tushunish, haqiqatdan seni tushundi deganidir.

- Shu 4 xislatga ega bo‘lganlar bandalarning yaxshilaridir: tavba qilishni sevadigan, gunohkorlarni kechirilishini tilaydigan, yomonni (tuzalishi uchun) duo qiladigan va yaxshilarga yordam beradigan.

Turkchadan Maryam Osiyo tarjimasi