Пайғамбар алайҳиссаломнинг Аллоҳ таолодан қўрқишлари

Рукн: Муҳаммад (с.а.в.) сийратлари Чоп этилган: 03.01.2017

“Маҳбуб Пайғамбар (с.а.в.)” номли сийрат танловига

Бутун инсоният ичра Аллоҳ таолодан энг қўрқадиган зот бу Раслуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам эдилар. Бунинг тасдиғи Аллоҳ таоло “Фотир” сурасининг 28-оятида шундай марҳамат қилади:

“Албатта Аллоҳдан бандаларидан олимларигина қўрқадилар”.

Ваҳоланки, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам олимларнинг энг улуғи эдилар. Бу ҳақида ҳадиси шарифларда ҳам зикр қилингандир.

Икки “Саҳиҳ” китобларда Оиша розияллоҳу анҳодан ривоят қилинади: “Бир куни Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам ўзлари саҳобаларга ҳам рухсат берган бир ишни қилган эдилар. Лекин баъзи кишилар ўша ишни қилишдан ўзларини тийишди. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам бу ҳолатдан хабардор бўлганларида: “Мен қилаётган ишни қилишдан ўзларини тияётган кишиларни ҳоли қандай кечар экан? Аллоҳга қасамки, мен Аллоҳ таолони сизлардан кўра яхши билувчироқ ва У Зотдан сизлардан кўра қўрқувчироқман”, деб айтганлар”. Ушбу ҳадиси шарифда Пайғамбар алайҳиссаломнинг ўзлари Аллоҳ таолони билиш ва У Зотдан қўрқиш борасида барча махлуқотлардан афзал эканларини очиқ ойдин айтмоқдалар. Шубҳасиз, Аллоҳ таоло Расулу акрам соллаллоҳу алайҳи васалламга маърифат ва қўрқиш борасида энг афзал ва мукаммал мақомни ато этгандир.

Анас розияллоҳу анҳу айтади: “Бир куни Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам бизларга шундай панду насиҳат қилдиларки, илгари бундайини эшитмаган эдим. Ул зот шундай деган эдилар: “Сизлар мен билган нарсани билганларингизда эди, оз кулиб, кўп йиғлаган бўлардингиз”. Сўнгра гаплари асносида яна: “Бугун яхшилик ва ёмонлик борасида илгари кўрмаган нарсаларни кўрдим. Менга жаннат билан жаҳаннам кўрсатилди. Сизлар мен билган нарсани билганларингизда эди, оз кулиб, кўп йиғлаган бўлардингиз”, деб такрор айтдилар. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам саҳобаларига ўша кундан оғирроқ кун келмаган эди. Бошларини қуйи қилиб беркиниб олган эдилар, улардан йиғи товуши эшитиларди.

Дарҳақиқат, мазкур ҳадисдан ҳам Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг Аллоҳ таолодан қўрқувлари кучлилиги ва шу сабабли кўп йиғлашлари яққол маълум бўлиб турибди.

Қўрқувларининг комиллигидан Раслуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам катта аҳамият эга бўлган ўзларига боғлиқ воқеа-ҳодисаларда, муҳим ўринларда, масалан: намозларида, бошқа ибодатлари чоғида, ўз оилалари ва шахсий ишларида ҳамда умматлари билан бўладиган турли муносабатларда Роббиларига нисбатан доимо камтарин ва тавозуъли эдилар.   

 Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам намозларидаги хушуъ (итоат, одоб) лари шу даражада етган эдики, йиғлаганларида ҳатто қорниларидан худди қозондаги сув қайнагандаги эшитиладиган овоз эшитилди.

Али розияллоҳу анҳу айтадилар: “Бадр ғазоти куни орамизда Миқдоддан бошқа бирор отлиқ йўқ эди. Мен ўшанда ўзимизга назар солсам, барчамиз ухлаб қолган эканмиз, фақат Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам бир дарахт остида намоз ўқиётган эканлар. Ул зот намозларида йиғлаётган эдилар. Ҳатто шу ҳолатларида тонг оттирдилар”.

Фатҳ куни ҳам Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам Маккага Роббиларига нисбатан одоб ўлароқ бошлари эгилган ҳолатда кириб борганлар.

Аллоҳ таоло Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламга, аҳли байт ва саҳобаларига энг афзал ва шарафли саловат йўлласин!

Кўкалдош ўрта махсус ислом билим юрти мударриси Баратов Ғиёсиддин Ҳабибуллоҳ ўғли таржимаси.

Butun insoniyat ichra Alloh taolodan eng qo‘rqadigan zot bu Raslulloh sollallohu alayhi vasallam edilar. Buning tasdig‘i Alloh taolo “Fotir” surasining 28-oyatida shunday marhamat qiladi:

“Albatta Allohdan bandalaridan olimlarigina qo‘rqadilar”.

Vaholanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olimlarning eng ulug‘i edilar. Bu haqida hadisi shariflarda ham zikr qilingandir.

Ikki “Sahih” kitoblarda Oisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi: “Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o‘zlari sahobalarga ham ruxsat bergan bir ishni qilgan edilar. Lekin ba’zi kishilar o‘sha ishni qilishdan o‘zlarini tiyishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu holatdan xabardor bo‘lganlarida: “Men qilayotgan ishni qilishdan o‘zlarini tiyayotgan kishilarni holi qanday kechar ekan? Allohga qasamki, men Alloh taoloni sizlardan ko‘ra yaxshi biluvchiroq va U Zotdan sizlardan ko‘ra qo‘rquvchiroqman”, deb aytganlar”. Ushbu hadisi sharifda Payg‘ambar alayhissalomning o‘zlari Alloh taoloni bilish va U Zotdan qo‘rqish borasida barcha maxluqotlardan afzal ekanlarini ochiq oydin aytmoqdalar. Shubhasiz, Alloh taolo Rasulu akram sollallohu alayhi vasallamga ma’rifat va qo‘rqish borasida eng afzal va mukammal maqomni ato etgandir.

Anas roziyallohu anhu aytadi: “Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga shunday pandu nasihat qildilarki, ilgari bundayini eshitmagan edim. Ul zot shunday degan edilar: “Sizlar men bilgan narsani bilganlaringizda edi, oz kulib, ko‘p yig‘lagan bo‘lardingiz”. So‘ngra gaplari asnosida yana: “Bugun yaxshilik va yomonlik borasida ilgari ko‘rmagan narsalarni ko‘rdim. Menga jannat bilan jahannam ko‘rsatildi. Sizlar men bilgan narsani bilganlaringizda edi, oz kulib, ko‘p yig‘lagan bo‘lardingiz”, deb takror aytdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalariga o‘sha kundan og‘irroq kun kelmagan edi. Boshlarini quyi qilib berkinib olgan edilar, ulardan yig‘i tovushi eshitilardi.

Darhaqiqat, mazkur hadisdan ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Alloh taolodan qo‘rquvlari kuchliligi va shu sababli ko‘p yig‘lashlari yaqqol ma’lum bo‘lib turibdi.

Qo‘rquvlarining komilligidan Raslulloh sollallohu alayhi vasallam katta ahamiyat ega bo‘lgan o‘zlariga bog‘liq voqea-hodisalarda, muhim o‘rinlarda, masalan: namozlarida, boshqa ibodatlari chog‘ida, o‘z oilalari va shaxsiy ishlarida hamda ummatlari bilan bo‘ladigan turli munosabatlarda Robbilariga nisbatan doimo kamtarin va tavozu’li edilar.   

 Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozlaridagi xushu’ (itoat, odob) lari shu darajada yetgan ediki, yig‘laganlarida hatto qornilaridan xuddi qozondagi suv qaynagandagi eshitiladigan ovoz eshitildi.

Ali roziyallohu anhu aytadilar: “Badr g‘azoti kuni oramizda Miqdoddan boshqa biror otliq yo‘q edi. Men o‘shanda o‘zimizga nazar solsam, barchamiz uxlab qolgan ekanmiz, faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir daraxt ostida namoz o‘qiyotgan ekanlar. Ul zot namozlarida yig‘layotgan edilar. Hatto shu holatlarida tong ottirdilar”.

Fath kuni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga Robbilariga nisbatan odob o‘laroq boshlari egilgan holatda kirib borganlar.

Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, ahli bayt va sahobalariga eng afzal va sharafli salovat yo‘llasin!

Ko‘kaldosh o‘rta maxsus islom bilim yurti mudarrisi Baratov G‘iyosiddin Habibulloh o‘g‘li tarjimasi.