Аҳмад Ибн Али Нисоий

Рукн: Муҳаддислар Чоп этилган: 22.12.2015

Абу Абдураҳмон Аҳмад ибн Али ибн Шуъайб Хуросоннинг Нисо шаҳрида 830 йилда туғилган. Шу ернинг машҳур олимларидан дарс олган, Қуръонни ёд олган. Кейин талаби илм йўлида 15 ёшлигида Ҳижоз, Ироқ, Шом, Миср ва Маккага йўл олган. Бу шаҳар ва мамлакатлар олимларидан дарс олган.

Ҳадис илми ва ҳадисларни билишда замонасининг пешқадамларидан бўлган. У Мисрни маъқул топиб, ўзига ватан қилиб олди. Умри охирида Дамашқда яшади. Бу ерда ундан халифа Муовиянинг фазилатлари ҳақида ёзишни талаб қилишди. У эса Алининг фазилатлари ҳақида китоб ёзди. Уни калтаклаб, қаттиқ азоб беришди, масжиддан чиқариб юборишди. Бундан кейин Нисоий: “Мени Маккага олиб боринглар” деган. У ерга оғир аҳволда олиб боришган ва 915 йилда Маккада вафот этган. Сафо ва Марва орасига дафн қилинган.

Нисоий бир қанча асарлар ёзиб қолдирган. Улардан энг муҳимлари:

1.“Ас-сунан ал-кубро” (“Пайғамбар суннатлари ҳақида катта китоб”).

2.“Ас-сунан ал-суғро” (“Пайғамбар суннатлари ҳақида кичик китоб”).

3.“Ал-Хасос” (“Хос нарсалар”).

Аҳмад ибн Али Нисоий ҳофизи Қуръон, шайхулислом, ҳадис илмида замонасининг имоми бўлган.

“100 Марказий Осиё мутафаккирлари” китобидан олинди.

* * *

Abu Abdurahmon Ahmad ibn Ali ibn Shu’ayb Xurosonning Niso shahrida 830 yilda tug‘ilgan. Shu yerning mashhur olimlaridan dars olgan, Qur’onni yod olgan. Keyin talabi ilm yo‘lida 15 yoshligida Hijoz, Iroq, Shom, Misr va Makkaga yo‘l olgan. Bu shahar va mamlakatlar olimlaridan dars olgan.

Hadis ilmi va hadislarni bilishda zamonasining peshqadamlaridan bo‘lgan. U Misrni ma’qul topib, o‘ziga vatan qilib oldi. Umri oxirida Damashqda yashadi. Bu yerda undan xalifa Muoviyaning fazilatlari haqida yozishni talab qilishdi. U esa Alining fazilatlari haqida kitob yozdi. Uni kaltaklab, qattiq azob berishdi, masjiddan chiqarib yuborishdi. Bundan keyin Nisoiy: “Meni Makkaga olib boringlar” degan. U yerga og‘ir ahvolda olib borishgan va 915 yilda Makkada vafot etgan. Safo va Marva orasiga dafn qilingan.

Nisoiy bir qancha asarlar yozib qoldirgan. Ulardan eng muhimlari:

1.“As-sunan al-kubro” (“Payg‘ambar sunnatlari haqida katta kitob”).

2.“As-sunan al-sug‘ro” (“Payg‘ambar sunnatlari haqida kichik kitob”).

3.“Al-Xasos” (“Xos narsalar”).

Ahmad ibn Ali Nisoiy hofizi Qur’on, shayxulislom, hadis ilmida zamonasining imomi bo‘lgan.

“100 Markaziy Osiyo mutafakkirlari” kitobidan olindi.