Бомдод намозининг суннати қазоси адо қилинадими?

Рукн: Савол беринг Чоп этилган: 08.10.2015

Савол: Бомдод намозини ўз вақтида ўқий олмаган тақдирда қуёш чиққач, бомдод намози тўлиқ ўқиладими ёки 2 ракат фарзнинг ўзини ўқиса кифоями? (Наврўза)

Жавоб: Киши ухлаб қолиб бомдод вақтини ўтказиб юборган бўлса, фарзи билан қўшиб суннатнинг ҳам қазосини ўқийди. Бомдод суннатидан бошқа намозларнинг суннатлари қазоси ўқилмайди («Мухтасарул Виқоя», «Фатовойи Оламгирия», «Ҳидоя»).

Агар бир киши ухлаб қолиб умуман бомдодни қазо қилса, қуёш чиқиб найза бўйи кўтарилгандан сўнг фарзга қўшиб, суннатнинг ҳам қазосини ўқийди (fiqh.uz).

* * *

Savol: Bomdod namozini o‘z vaqtida o‘qiy olmagan taqdirda quyosh chiqqach, bomdod namozi to‘liq o‘qiladimi yoki 2 rakat farzning o‘zini o‘qisa kifoyami? (Navro‘za)

Javob: Kishi uxlab qolib bomdod vaqtini o‘tkazib yuborgan bo‘lsa, farzi bilan qo‘shib sunnatning ham qazosini o‘qiydi. Bomdod sunnatidan boshqa namozlarning sunnatlari qazosi o‘qilmaydi («Muxtasarul Viqoya», «Fatovoyi Olamgiriya», «Hidoya»).

Agar bir kishi uxlab qolib umuman bomdodni qazo qilsa, quyosh chiqib nayza bo‘yi ko‘tarilgandan so‘ng farzga qo‘shib, sunnatning ham qazosini o‘qiydi (fiqh.uz).