Таомланиш одоблари

Рукн: Жамият Чоп этилган: 02.04.2015

Неъматлар ва лаззатларни Аллоҳдан деб билиш;

Луқманинг ҳалолдан келишига эътиборли бўлиш;

Ибодатга қувват бўлсин дея ният қилиш;

Дастурхонда ичкилик каби ҳаром нарсалар бўлмаслиги;

Овқатланишдан аввал қўлни ювиш;

Очқамасдан туриб таомланиш, тик оёқда еб-ичиш; соғликка зарарли нарсаларни истеъмол қилишдан сақланиш;

Чақирилмасдан ва таом келтирилмасдан бурун дастурхонга ўтирмаслик;

Дастурхон атрофида хонадон аъзоларининг жам бўлиши;

Таомни хонадон катталари, уй эгаси бошлаб бериши;

Ейишни туздан бошлаш:

“Бисмиллоҳ” билан бошлаш ва ўнг қўлда еб-ичиш;

Идишнинг четидан ва ўзининг олдидан олиш;

Таомни жуда иссиқ ҳам, жуда совуқ ҳам истеъмол қилмаслик;

Нонни икки қўл билан бўлиш;

Луқмани кичик-кичик олиб, шошилмасдан чайнаш;

Таомни яхши чайнамай туриб ютмаслик;

Оғиздаги луқмани ютмай туриб, таомга қўл чўзмаслик;

Оғизда овқат билан гапирмаслик;

Бошқаларнинг луқмасига назар солмаслик;

Йўтал тутганда ёки аксириш келганда оғизни тўсиш;

Дастурхон бошида фақат яхши нарсалар ҳақида гапириш;

Тўйгандан кейин емаслик;

Мусофирдан, меҳмондан олдин таомдан қўл тортмаслик;

Қориннинг учдан бирини таом, бирини ичимлик, яна бирини ҳаво учун ажратиш;

Исрофга йўл қўймаслик;

Дастурхондаги ушоқларни териб ейиш ёки жониворларга бериш;

Сувни уч нафасда ичиш;

Терлаб туриб, оч қоринга, овқат билан бирга, ширинлик ва мева егандан кейиноқ сув ичишдан тийилиш;

Ейишни туз билан тугатиш, ҳамд ва истиғфор айтиш;

Овқатдан кейин қўлни ювиш, тишларни мисвок ёки чўтка билан тозалаш;

Таомланиб, қорин тўйиши билан ётиб олишдан сақланиш.

“Ирфон” тақвимининг 2009 йил, 4-сонидан олинди.

* * *

Ne’matlar va lazzatlarni Allohdan deb bilish;

Luqmaning haloldan kelishiga e’tiborli bo‘lish;

Ibodatga quvvat bo‘lsin deya niyat qilish;

Dasturxonda ichkilik kabi harom narsalar bo‘lmasligi;

Ovqatlanishdan avval qo‘lni yuvish;

Ochqamasdan turib taomlanish, tik oyoqda yeb-ichish; sog‘likka zararli narsalarni iste’mol qilishdan saqlanish;

Chaqirilmasdan va taom keltirilmasdan burun dasturxonga o‘tirmaslik;

Dasturxon atrofida xonadon a’zolarining jam bo‘lishi;

Taomni xonadon kattalari, uy egasi boshlab berishi;

Yeyishni tuzdan boshlash:

“Bismilloh” bilan boshlash va o‘ng qo‘lda yeb-ichish;

Idishning chetidan va o‘zining oldidan olish;

Taomni juda issiq ham, juda sovuq ham iste’mol qilmaslik;

Nonni ikki qo‘l bilan bo‘lish;

Luqmani kichik-kichik olib, shoshilmasdan chaynash;

Taomni yaxshi chaynamay turib yutmaslik;

Og‘izdagi luqmani yutmay turib, taomga qo‘l cho‘zmaslik;

Og‘izda ovqat bilan gapirmaslik;

Boshqalarning luqmasiga nazar solmaslik;

Yo‘tal tutganda yoki aksirish kelganda og‘izni to‘sish;

Dasturxon boshida faqat yaxshi narsalar haqida gapirish;

To‘ygandan keyin yemaslik;

Musofirdan, mehmondan oldin taomdan qo‘l tortmaslik;

Qorinning uchdan birini taom, birini ichimlik, yana birini havo uchun ajratish;

Isrofga yo‘l qo‘ymaslik;

Dasturxondagi ushoqlarni terib yeyish yoki jonivorlarga berish;

Suvni uch nafasda ichish;

Terlab turib, och qoringa, ovqat bilan birga, shirinlik va meva yegandan keyinoq suv ichishdan tiyilish;

Yeyishni tuz bilan tugatish, hamd va istig‘for aytish;

Ovqatdan keyin qo‘lni yuvish, tishlarni misvok yoki cho‘tka bilan tozalash;

Taomlanib, qorin to‘yishi bilan yotib olishdan saqlanish.

“Irfon” taqvimining 2009 yil, 4-sonidan olindi.