Пайғамбарлар сифатлари

Рукн: Ислом ва иймон Чоп этилган: 10.09.2015

Пайғамбарлар ҳақида билишимиз вожиб бўлган сифатлар еттита:

1. Омонат. Омонатга хиёнат қилмайдилар.

2. Сидқ. Барча пайғамбарлар сўзларида содиқ, ҳар айтган сўзлари тўғридир.

3. Етказиш. Аллоҳ таолонинг амр ва қайтариқларининг барчасини умматларига билдирадилар, етказадилар.

4. Адолат. Пайғамбарлар одилдирлар. Асло зулм ва ҳақсизлик қилмайдилар. Инсонлар орасида ҳар ҳукми тўғри бўлган пайғамбарлардир.

5. Исмат. Катта ва кичик барча гуноҳлардан узоқдирлар, асло гуноҳ қилмайдилар. Инсонлар орасида маъсум бўлган фақат пайғамбарлардир.

6. Фатонат. Барча пайғамбарлар бошқа инсонлардан ақллидирлар.

7. Амнул-азл. Пайғамбарлар бу вазифаларидан дунё ва охиратда четлаштирилмайдилар. Чунки Аллоҳ таоло уларни  пайғамбарлик учун танлаган.

“Ирфон” тақвимининг 2012 йил 4-сонидан олинди.

* * *

Payg‘ambarlar haqida bilishimiz vojib bo‘lgan sifatlar yettita:

1. Omonat. Omonatga xiyonat qilmaydilar.

2. Sidq. Barcha payg‘ambarlar so‘zlarida sodiq, har aytgan so‘zlari to‘g‘ridir.

3. Yetkazish. Alloh taoloning amr va qaytariqlarining barchasini ummatlariga bildiradilar, yetkazadilar.

4. Adolat. Payg‘ambarlar odildirlar. Aslo zulm va haqsizlik qilmaydilar. Insonlar orasida har hukmi to‘g‘ri bo‘lgan payg‘ambarlardir.

5. Ismat. Katta va kichik barcha gunohlardan uzoqdirlar, aslo gunoh qilmaydilar. Insonlar orasida ma’sum bo‘lgan faqat payg‘ambarlardir.

6. Fatonat. Barcha payg‘ambarlar boshqa insonlardan aqllidirlar.

7. Amnul-azl. Payg‘ambarlar bu vazifalaridan dunyo va oxiratda chetlashtirilmaydilar. Chunki Alloh taolo ularni  payg‘ambarlik uchun tanlagan.

“Irfon” taqvimining 2012 yil 4-sonidan olindi.