Қабр зиёрати одоблари

Рукн: Ислом ва иймон Чоп этилган: 11.03.2015

1. Аввало ниятни тўғриламоқ, ихлос билан, холис Аллоҳ учун зиёрат қилмоқ лозим.

2. 3иёрат пайтида таҳоратли бўлмоқ суннатдир.

3. Қисқа муддат бўлса ҳам дунё машғулотини тарк этиб, охиратни ўйламоқ.

4. Зиёратгоҳда виқор билан, сокин юрмоқ.

5. Қабр аҳлига салом бермоқ.

6. Оёқ томонидан бориб, маййитга яқин ва юзма-юз ўтирмоқ.

7. Қабрни сийпаш, ушлаш, ўпиш ва айланиб тавоф қилишдан қаттиқ сақланмоқ.

8. Қабр бошида “Ёсин” сурасини ёки ўзи билган бошқа сура ёхуд оятларни ўқимоқ.

9. Зиёратга пойабзални ечиб кириш суннатдир (изоҳ: “Оламгирия”да “Қабристонда ковуш ва этик билан юрмоқ бизнинг (Имом Аъзам) мазҳабимизда макруҳ эмас”, дейилади).

10. Қабрни босмаслик лозим. Қабр усти маййитнинг ҳаққидир. Қабр устидан ёки қабристон ичидан ўтиш зарур бўлса, тасбеҳ, таҳлил, такбир, дуо ва истиғфор айтиб ўтса бўлади.

11. Мўминларнинг яхши сифатларини эслаш суннатдир.

12. Зиёратдан беҳад сокин, вазмин, ўйчан ҳолатда қайтиш лозим.

“Ирфон” тақвимининг 2009 йил, 1-сонидан олинди.

* * *

1. Avvalo niyatni to‘g‘rilamoq, ixlos bilan, xolis Alloh uchun ziyorat qilmoq lozim.

2. Ziyorat paytida tahoratli bo‘lmoq sunnatdir.

3. Qisqa muddat bo‘lsa ham dunyo mashg‘ulotini tark etib, oxiratni o‘ylamoq.

4. Ziyoratgohda viqor bilan, sokin yurmoq.

5. Qabr ahliga salom bermoq.

6. Oyoq tomonidan borib, mayyitga yaqin va yuzma-yuz o‘tirmoq.

7. Qabrni siypash, ushlash, o‘pish va aylanib tavof qilishdan qattiq saqlanmoq.

8. Qabr boshida “Yosin” surasini yoki o‘zi bilgan boshqa sura yoxud oyatlarni o‘qimoq.

9. Ziyoratga poyabzalni yechib kirish sunnatdir (izoh: “Olamgiriya”da “Qabristonda kovush va etik bilan yurmoq bizning (Imom A’zam) mazhabimizda makruh emas”, deyiladi).

10. Qabrni bosmaslik lozim. Qabr usti mayyitning haqqidir. Qabr ustidan yoki qabriston ichidan o‘tish zarur bo‘lsa, tasbeh, tahlil, takbir, duo va istig‘for aytib o‘tsa bo‘ladi.

11. Mo‘minlarning yaxshi sifatlarini eslash sunnatdir.

12. Ziyoratdan behad sokin, vazmin, o‘ychan holatda qaytish lozim.

“Irfon” taqvimining 2009 yil, 1-sonidan olindi.