Ўхшаши йўқ ва ўзгармас

Рукн: Ислом ва иймон Чоп этилган: 30.12.2014

Жиноятларни аниқлашда самарали бир усул бор – бармоқ изларини солиштириш. Бугун бармоқ излари шахсни тасдиқловчи ишончли хужжатдир.

Ҳеч бир инсоннинг бармоқ излари бошқасиникига ўхшамайди. Барча одамларнинг бармоқ излари бир-биридан фарқли. Эдуард Генри 1875 йили бармоқ изини шахсни тасдиқловчи ҳужжат сифатида ишлатиш мумкинлигини илмий асослаган бўлса, 1884 йилдан Англияда расман далил сифатида қўллаш қабул қилинди.

Инсоннинг бармоқ излари жуда ажойиб яратилган. Инсон қанча кексайса ҳам, у излар асло ўзгармайди, йўқолмайди. Ҳатто бир сабаб билан тери шилиниб кетса ҳам, янги чиққан терида яна олдингидай из бўлади.

Ҳозир бармоқ изларини ўрганишнинг янги – “дактилоскоп” (бармоқ изларига қараб инсон шахсини аниқлаш) деб аталувчи усул билан жиноятчиларни топишда қулайликларга эришилмоқда.

Аллоҳ таоло марҳамат қилади: “Инсон унинг (чириб кетган) суякларини сира тўплай (тиклай) олмайди, деб Биздан гумон қилурми?! Йўқ, Биз (ўша куни) унинг бармоқларини (ҳам тиклаб) текислаб қўйишга қодирмиз!” (Қиёмат, 3–4). Бу ояти карима диққатимизни бармоқ учларига қаратади. Инсонлар оғиз, бурун, кўз, қулоқ каби аъзолари фарқли бўлса ҳам, бир-бирига ўхшаши мумкин. Ҳатто бу ўхшашликдан ҳайрон қоламиз. Аммо бармоқ учларининг бир-бирига ҳеч ўхшамаслиги, инсонни ҳайратда қолдиради.

Неча-неча миллиард инсонларнинг бармоқ изларини фарқли яратган Буюк Аллоҳ таоло, албатта, уларни қайта яратишга ҳам қодир. Ояти каримада инсоннинг нозик бармоқларига ишора қилинишида жуда чуқур маъно бор.

Инсон танасида яна қанча сирлар яширин. Буни англаган ақлли инсон Яратганнинг чексиз қудратига тан беради, имон келтиради.

Зебунисо Ҳусайн тайёрлади.

Ҳидоят” журналининг 2012 йил, 7-сонидан олинди.

* * *

Jinoyatlarni aniqlashda samarali bir usul bor – barmoq izlarini solishtirish. Bugun barmoq izlari shaxsni tasdiqlovchi ishonchli xujjatdir.

Hech bir insonning barmoq izlari boshqasinikiga o‘xshamaydi. Barcha odamlarning barmoq izlari bir-biridan farqli. Eduard Genri 1875 yili barmoq izini shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ishlatish mumkinligini ilmiy asoslagan bo‘lsa, 1884 yildan Angliyada rasman dalil sifatida qo‘llash qabul qilindi.

Insonning barmoq izlari juda ajoyib yaratilgan. Inson qancha keksaysa ham, u izlar aslo o‘zgarmaydi, yo‘qolmaydi. Hatto bir sabab bilan teri shilinib ketsa ham, yangi chiqqan terida yana oldingiday iz bo‘ladi.

Hozir barmoq izlarini o‘rganishning yangi – “daktiloskop” (barmoq izlariga qarab inson shaxsini aniqlash) deb ataluvchi usul bilan jinoyatchilarni topishda qulayliklarga erishilmoqda.

Alloh taolo marhamat qiladi: “Inson uning (chirib ketgan) suyaklarini sira to‘play (tiklay) olmaydi, deb Bizdan gumon qilurmi?! Yo‘q, Biz (o‘sha kuni) uning barmoqlarini (ham tiklab) tekislab qo‘yishga qodirmiz!” (Qiyomat, 3–4). Bu oyati karima diqqatimizni barmoq uchlariga qaratadi. Insonlar og‘iz, burun, ko‘z, quloq kabi a’zolari farqli bo‘lsa ham, bir-biriga o‘xshashi mumkin. Hatto bu o‘xshashlikdan hayron qolamiz. Ammo barmoq uchlarining bir-biriga hech o‘xshamasligi, insonni hayratda qoldiradi.

Necha-necha milliard insonlarning barmoq izlarini farqli yaratgan Buyuk Alloh taolo, albatta, ularni qayta yaratishga ham qodir. Oyati karimada insonning nozik barmoqlariga ishora qilinishida juda chuqur ma’no bor.

Inson tanasida yana qancha sirlar yashirin. Buni anglagan aqlli inson Yaratganning cheksiz qudratiga tan beradi, imon keltiradi.

Zebuniso Husayn tayyorladi.

Hidoyatjurnalining 2012 yil, 7-sonidan olindi.