Гўзал ҳийла

Рукн: Ибрат Чоп этилган: 13.01.2012

Англиялик мустамлакачилар Ҳиндистон мусулмонларини қатағон қиларкан, Деҳлидан Амритсаргача бўлган нечта дарахт бўлса, шунча қори ва олимнинг бошини илган экан. Мусулмон раҳбарларидан, буюк олим, «Ҳужжатул Ислом» Қосимун Нонутвийни ҳам қатл учун ҳибсга келганларида у зот Масжиди Чаттада масжидни супуриб юрган экан. Буюк олимнинг жулдур кийимларда масжид супураётганини кўрган аскарлар, у кишидан «Қосим қаерда?» деб сўрашибди.
Қосимун Нонутвий ҳикоя қиладилар:
«Мен умримда ёлғон гапирган эмасман. Ўлимга рўпара келиб турган вақтимда ҳам ёлғон гапирмадим. Улар мендан «Қосим қаерда?» деб ўзимни сўрашди. Шунда мен билдирмай, бироз орқага тисарилиб: «Бир пас олдин шу ерда эди» – дедим. Шунда улар Қосим шу атрофда бўлса керак, деб тарқалишданда мен ҳам қочиб кетишга улгурганман».

* * *

Angliyalik mustamlakachilar Hindiston musulmonlarini qatag’on qilarkan, Dehlidan Amritsargacha bo’lgan nechta daraxt bo’lsa, shuncha qori va olimning boshini ilgan ekan. Musulmon  rahbarlaridan, buyuk olim “Hujjatul Islom” Qosimun Nonutviyni ham qatl uchun hibsga kelganlarida  u zot Masjidi Chattada masjidni supurib yurgan ekan. Buyuk olimning juldur kiyimlarda masjid supurayotganini ko’rgan askarlar, u kishidan “Qosim qayerda?” deb so’rashibdi.
Qosimun Nonutviy hikoya qiladilar:
“Men umrimda yolg’on gapirgan emasman. O’limga ro’para kelib turgan vaqtimda ham yolg’on gapirmadim. Ular mendan “Qosim qayerda?” deb o’zimni so’rashdi. Shunda men bildirmay, biroz orqaga tisarilib: “Bir pas oldin shu yerda edi” – dedim. Shunda ular Qosim shu atrofda bo’lsa kerak, deb tarqalishdanda men ham qochib ketishga ulgurganman”.

Yorqinjon qori ma’ruzalari asosida tayyorlandi.