Фойдали гапни ҳам кам гапир

Рукн: Ибрат Чоп этилган: 13.01.2012

Шафеъ Усмоний ҳикоя қилади:
«Бир куни устозим Ҳусайн Асғарнинг олдига келдим. У киши айтдилар: «Эй, Шафеъ, менинг олдимга келганингда ҳиндча гаплашмайлик, ундан кўра арабча гаплашайлик». Мен 10 йилдан бери Девбандда таълим оламан-у, лекин ҳеч арабча гаплашмаган эканман. Устозимнинг ҳам арабча гаплашганларини аввал ҳеч кўрмаган эдим.
У кишидан сўрадим: «Устоз, мен арабча гаплашишни яхши билмасам, ҳиндча гаплашаверсак бўлмайдими?»
У киши шундай жавоб бердилар: «Сенам арабчани яхши гапиролмайсан, мен ҳам. Агар арабча гаплашсак, фойдасиз гапларимиз ҳам камроқ бўлади»
Агар яхши гап ҳам кўпайиб кетса, бири иккинчиси билан аралашиб, эсда қолмайди. Шунда мен у кишинг кайфияти яхшилигини билиб, у зотдан бир оғиз насиҳат сўрадим. У киши:
— Узоқ сафарга чиққанмисан?
— Ҳа, чиққанман.
— Мен ҳам кўп сафар қилдим. Бир киши сафар қилса, кўпроқ маблағни олиб, ўша шаҳарга бориб, бозорларни айланади ва кўп молларни харид қилади. Охири эса пули кам қолиб, овқатга ҳам ўйлаб ишлатадиган бўлади. Ўғлим, биз ҳам узоқ сафарга шу дунё бозорига келдик. Бизга берилган мояна – умрнинг асосий қисмини бўлар-бўлмасга сарфладикми, энди буёғига унинг ҳар сониясини ҳам ўйлаб ишлайлик!»

* * *

Shafe’ Usmoniy hikoya qiladi:
“Bir kuni ustozim Husayn Asg’arning oldiga keldim. U kishi aytdilar: “Ey, Shafe’, mening oldimga kelganingda hindcha gaplashmaylik, undan ko’ra arabcha gaplashaylik”. Men 10 yildan beri Devbandda ta’lim olaman-u, lekin hech arabcha gaplashmagan ekanman. Ustozimning ham arabcha gaplashganlarini avval hech ko’rmagan edim.
U kishidan so’radim: “Ustoz, men arabcha gaplashishni yaxshi bilmasam, hindcha gaplashaversak bo’lmaydimi?”
U kishi shunday javob berdilar: “Senam arabchani yaxshi gapirolmaysan, men ham. Agar arabcha gaplashsak, foydasiz gaplarimiz ham kamroq bo’ladi”
Agar yaxshi gap ham ko’payib ketsa, biri ikkinchisi bilan aralashib, esda qolmaydi. Shunda men u kishing kayfiyati yaxshiligini bilib, u zotdan bir o’giz nasihat so’radim. U kishi:
- Uzoq safarga chiqqanmisan?
- Ha, chiqqanman.
- Men ham ko’p safar qildim. Bir kishi safar qilsa, ko’proq mablag’ni olib, o’sha shaharga borib, bozorlarni aylanadi va ko’p mollarni xarid qiladi. Oxiri esa puli kam qolib, ovqatga ham o’ylab ishlatadigan bo’ladi. Og’lim, biz ham uzoq safarga shu dunyo bozoriga keldik. Bizga berilgan moyana – umrning asosiy qismini bo’lar-bo’lmasga sarfladikmi, endi buyog’iga uning har soniyasini ham o’ylab ishlatgin!”

Yorqinjon qori ma’ruzalari asosida tayyorlandi.