Ҳазрат Алининг “қулоқсиз” қули

Рукн: Ибрат Чоп этилган: 25.09.2017

Ҳазрат Али ибн Абу Толиб разияллоҳу анҳу инсонларнинг афзалларидан ва гўзал хулқлиларидан эдилар. Бир куни хизматкор қулларини чақирдилар. Қул жавоб бермади. Иккинчи, учинчи бора яна чақирдилар — жавоб бермади. Туриб излаб бориб қарасалар, қул шунчаки ёнбошлаб ётибди. Ҳатто ухлаб ҳам қолган эмас.

— Ҳой ғулом! Чақирганимни эшитмадингми? — сўради ҳазрат Али разияллоҳу анҳу.

— Эшитдим, — жавоб берди қул.

— Унда нега жавоб бермадинг?

— Барибир менга азоб-уқубат қилмаслигингизни билганимдан хотиржам бўлиб, боргани эриниб ётавердим, — деди қул. Шунда Али разияллоҳу анҳу:

— Ундай бўлса сени Аллоҳ йўлида озодсан, — деб озод қилиб юборди.

Шайх Аҳмад Муҳаммад Ассофнинг “Қабасотун мин ҳаётир-Расул” китобидан Шаҳобиддин Парпиев таржимаси.

Hazrat Ali ibn Abu Tolib raziyallohu anhu insonlarning afzallaridan va go‘zal xulqlilaridan edilar. Bir kuni xizmatkor qullarini chaqirdilar. Qul javob bermadi. Ikkinchi, uchinchi bora yana chaqirdilar — javob bermadi. Turib izlab borib qarasalar, qul shunchaki yonboshlab yotibdi. Hatto uxlab ham qolgan emas.

— Hoy g‘ulom! Chaqirganimni eshitmadingmi? — so‘radi hazrat Ali raziyallohu anhu.

— Eshitdim, — javob berdi qul.

— Unda nega javob bermading?

— Baribir menga azob-uqubat qilmasligingizni bilganimdan xotirjam bo‘lib, borgani erinib yotaverdim, — dedi qul. Shunda Ali raziyallohu anhu:

— Unday bo‘lsa seni Alloh yo‘lida ozodsan, — deb ozod qilib yubordi.

Shayx Ahmad Muhammad Assofning “Qabasotun min hayotir-Rasul” kitobidan Shahobiddin Parpiev tarjimasi.