Бир дақиқалик халифа

Рукн: Ибрат Чоп этилган: 01.03.2017

Девона Баҳлул бир куни шошиб Ҳорун ар-Рашиднинг саройига кирса, халифанинг тахти бўш турибди. У шартта бориб халифанинг тахтига ўтириб олибди. Сарой мулозимлари ва навкарлар Баҳлулни роса дўппослаб, тахтдан тушириб олишибди. Баҳлул калтакнинг зўридан йиғлаб турган пайти Ҳорун ар-Рашид кириб келибди.

Мулозимлар воқеани кўпиртириб, унга сўзлаб берибдилар. Ҳорун Баҳлулнинг девоналигига раҳми келиб, навкарларни койиб, унга тасалли бера бошлабди.

Баҳлул эса:

— Подшоҳим, мен ўзимга эмас, сизнинг ҳолингизга йиғлаяпман. Қаранг, бир неча дақиқагина тахтингизга ўтириб, шунча калтак едим. Сиз умр бўйи шу тахтда ўтирибсиз. Эртага Аллоҳ таолонинг ҳузурида оқибатингиз нима бўлишини ҳеч ўйлаб кўрдингизми?

Devona Bahlul bir kuni shoshib Horun ar-Rashidning saroyiga kirsa, xalifaning taxti bo‘sh turibdi. U shartta borib xalifaning taxtiga o‘tirib olibdi. Saroy mulozimlari va navkarlar Bahlulni rosa do‘pposlab, taxtdan tushirib olishibdi. Bahlul kaltakning zo‘ridan yig‘lab turgan payti Horun ar-Rashid kirib kelibdi.

Mulozimlar voqeani ko‘pirtirib, unga so‘zlab beribdilar. Horun Bahlulning devonaligiga rahmi kelib, navkarlarni koyib, unga tasalli bera boshlabdi.

Bahlul esa:

— Podshohim, men o‘zimga emas, sizning holingizga yig‘layapman. Qarang, bir necha daqiqagina taxtingizga o‘tirib, shuncha kaltak yedim. Siz umr bo‘yi shu taxtda o‘tiribsiz. Ertaga Alloh taoloning huzurida oqibatingiz nima bo‘lishini hech o‘ylab ko‘rdingizmi?