Маҳзунликда ҳам табассум қилганлар — энг бахтиёр

Рукн: Ибрат Чоп этилган: 20.10.2016

Ким ўтмишдан таълим олмаса, келажак унга раҳм-шафқат қилмайди.

* * *

Беморлик – кичик дарс. У сенга “Бу ҳаётнинг бошқа тарафи ҳам бор. Яъни доим соғлом юравермайсан. Беморлик деган қийинчиликка рўбарў ҳам бўласан. Шунинг учун бемор бўлиб қолишдан эҳтиёт бўлиб, соғлигингни қадрига ет. Ҳар қанча молу дунёга эга бўлмагин, офиятнинг олдида ўша молу дунё эсга ҳам олинмайдиган бир нарса бўлиб қолади” деган билимни ўргатади.

* * *

Яқинларнинг таъналари хатарлидир. Чунки, у яқин масофалардан келади.

* * *

Бошингдан оғир кунлар ўтаётган дамларда “Биз ёнингдамиз. Ишларингга доим эътибор қаратамиз” деган инсонларнинг асл ҳақиқатларини биласан.

* * *

Машаққат пайтида сабр билинади. Тортишув пайтида ақл билинади. Оғир вазиятларда одамлар билинади.

* * *

Танишганимдан бери битта юзни кўтариб юрган кишиларга раҳмат!

* * *

Агар одамларнинг қалбларини кўра олганингда, ҳар бир қалбда оғриқли, изтиробли қиссаларни кўрган бўлардинг. Бас, шундай экан, бир-биримизга раҳм-шафқатли, меҳрибон бўлайлик. Шояд Аллоҳ таоло шунда бизга раҳм қилса.

* * *

Бир кишидан: “Сиз ҳақингизда гапирадиган одамлар тўғрисида нима деб ўйлайсиз?” деб сўралди. Шунда у киши: “Албатта, мен ўлувчиман. Улар ҳам ўлувчилар. Албатта, мен ёлғиз ҳисоб-китоб қилинаман. Улар ҳам ёлғиз ҳисоб-китоб қилинадилар. Шундай экан, уларнинг гапларига мен нега парво қилай?!” деди.

* * *

Бошқаларга бирор нима ҳадя қилиш, ҳурсандчилик улашишдаги ҳис-туйғудан кўра ёқимлироқ ҳис-туйғу топилмас. Бошқаларга яхшиликни илинганинг ва улашганинг қадар сенга ундан зиёдаси келади.

* * *

Бахтиёрлар – маҳзунлик эскини янги қилолмаслигини, ўтмишни қайтаролмаслигини, ғоибни келтиролмаслигини билиб, уни бир четга улоқтириб, табассум қилган шахслардир.

* * *

Биз шундай замонда яшаяпмизки, баъзилар ўзи ҳақида қуйидагича ўйлайди:

У подшоҳ, сен ҳалок бўлувчисан;

У ростгўй, сен ёлғончисан;

У ҳаким, сен нодонсан;

У саховатли, сен бахилсан;

У кучли, сен заифсан.

* * *

Бир киши шеригидан сўради: “Нима учун тонг ҳавоси тоза, мусаффо бўлади?” Шериги деди: “Чунки, у мунофиқларнинг нафасларидан холидир”.

* * *

Баъзи кимсалар шундай деб ўйлайди:

“Машинамнинг бузилиш сабаби – кўз теккан;

Аёлимнинг беморликдан боши чиқмаслигининг сабаби – кўз теккан;

Болам касал бўлиб қолишининг сабаби – кўз теккан;

Савдода зиёнга учрашимнинг сабаби – кўз теккан”.

Улар маъсиятларни қилишади. Бирорталарининг хаёлига эса “Бу мусибатларнинг сабаби - гуноҳлардир” деган нарса келмайди.

* * *

Ҳеч кимга сен билан вақтинчалик ҳиссиётлар ила, яъни маҳзун бўлганда олдингга келиб, хурсанд бўлганда сени унутиб муомала қилишига рухсат берма.

* * *

Қуйидаги нарсалар энг чиройли ризқлардандир:

Онанинг дуоси;

Отанинг розилиги;

Аканинг борлиги;

Ўғилнинг кулгуси;

Дўстнинг эътибори;

Яхши кўрган одамингнинг дуоси.

Ё Аллоҳ! Кенг фазлингдан бизларни ризқлантир!

“Роваиъул фикр” саҳифасидан Нозимжон Ҳошимжон таржимаси

Kim o‘tmishdan ta’lim olmasa, kelajak unga rahm-shafqat qilmaydi.

* * *

Bemorlik – kichik dars. U senga “Bu hayotning boshqa tarafi ham bor. Ya’ni doim sog‘lom yuravermaysan. Bemorlik degan qiyinchilikka ro‘baro‘ ham bo‘lasan. Shuning uchun bemor bo‘lib qolishdan ehtiyot bo‘lib, sog‘ligingni qadriga yet. Har qancha molu dunyoga ega bo‘lmagin, ofiyatning oldida o‘sha molu dunyo esga ham olinmaydigan bir narsa bo‘lib qoladi” degan bilimni o‘rgatadi.

* * *

Yaqinlarning ta’nalari xatarlidir. Chunki, u yaqin masofalardan keladi.

* * *

Boshingdan og‘ir kunlar o‘tayotgan damlarda “Biz yoningdamiz. Ishlaringga doim e’tibor qaratamiz” degan insonlarning asl haqiqatlarini bilasan.

* * *

Mashaqqat paytida sabr bilinadi. Tortishuv paytida aql bilinadi. Og‘ir vaziyatlarda odamlar bilinadi.

* * *

Tanishganimdan beri bitta yuzni ko‘tarib yurgan kishilarga rahmat!

* * *

Agar odamlarning qalblarini ko‘ra olganingda, har bir qalbda og‘riqli, iztirobli qissalarni ko‘rgan bo‘larding. Bas, shunday ekan, bir-birimizga rahm-shafqatli, mehribon bo‘laylik. Shoyad Alloh taolo shunda bizga rahm qilsa.

* * *

Bir kishidan: “Siz haqingizda gapiradigan odamlar to‘g‘risida nima deb o‘ylaysiz?” deb so‘raldi. Shunda u kishi: “Albatta, men o‘luvchiman. Ular ham o‘luvchilar. Albatta, men yolg‘iz hisob-kitob qilinaman. Ular ham yolg‘iz hisob-kitob qilinadilar. Shunday ekan, ularning gaplariga men nega parvo qilay?!” dedi.

* * *

Boshqalarga biror nima hadya qilish, hursandchilik ulashishdagi his-tuyg‘udan ko‘ra yoqimliroq his-tuyg‘u topilmas. Boshqalarga yaxshilikni ilinganing va ulashganing qadar senga undan ziyodasi keladi.

* * *

Baxtiyorlar – mahzunlik eskini yangi qilolmasligini, o‘tmishni qaytarolmasligini, g‘oibni keltirolmasligini bilib, uni bir chetga uloqtirib, tabassum qilgan shaxslardir.

* * *

Biz shunday zamonda yashayapmizki, ba’zilar o‘zi haqida quyidagicha o‘ylaydi:

U podshoh, sen halok bo‘luvchisan;

U rostgo‘y, sen yolg‘onchisan;

U hakim, sen nodonsan;

U saxovatli, sen baxilsan;

U kuchli, sen zaifsan.

* * *

Bir kishi sherigidan so‘radi: “Nima uchun tong havosi toza, musaffo bo‘ladi?” Sherigi dedi: “Chunki, u munofiqlarning nafaslaridan xolidir”.

* * *

Ba’zi kimsalar shunday deb o‘ylaydi:

“Mashinamning buzilish sababi – ko‘z tekkan;

Ayolimning bemorlikdan boshi chiqmasligining sababi – ko‘z tekkan;

Bolam kasal bo‘lib qolishining sababi – ko‘z tekkan;

Savdoda ziyonga uchrashimning sababi – ko‘z tekkan”.

Ular ma’siyatlarni qilishadi. Birortalarining xayoliga esa “Bu musibatlarning sababi - gunohlardir” degan narsa kelmaydi.

* * *

Hech kimga sen bilan vaqtinchalik hissiyotlar ila, ya’ni mahzun bo‘lganda oldingga kelib, xursand bo‘lganda seni unutib muomala qilishiga ruxsat berma.

* * *

Quyidagi narsalar eng chiroyli rizqlardandir:

Onaning duosi;

Otaning roziligi;

Akaning borligi;

O‘g‘ilning kulgusi;

Do‘stning e’tibori;

Yaxshi ko‘rgan odamingning duosi.

Yo Alloh! Keng fazlingdan bizlarni rizqlantir!

“Rovai’ul fikr” sahifasidan Nozimjon Hoshimjon tarjimasi