Тўғри иш қилган пайтингда хато қилганни кечир!

Рукн: Ибрат Чоп этилган: 08.10.2016

Виждон – жим туриб, “У Зот сени кўриб турибди” деб хабар берувчи овоздир.

* * *

Ҳаёт тошлардан иборатдир. Сен у тошларга қоқилма. Балки уларни тўплаб, бир нарвон қур ва ўша нарвон орқали нажот сари кўтарил.

* * *

Агар сени миллион киши яхши кўрса, мен ҳам улар билан биргаман. Агар сени бир киши яхши кўрса, ўша бир киши менман. Агар сени ҳеч ким яхши кўрмаса, билки, мен ўлганман.

* * *

Садоқат соябонга ўхшайди. Ёмғир ва иссиқ кучайгани сари унга бўлган эҳтиёжинг ортади.

* * *

Ҳамма нарса кичик ҳолда бошланиб, кейин катталашади. Аммо мусибат ундай эмас. У катта ҳолда бошланиб, кейин кичраяди.

* * *

Ҳамма нарса кўпайса, арзонлашади. Аммо одоб ундай эмас. У кўпайгани сари қимматлашади.

* * *

Йиқилишимиз ор эмас. Йиқилган жойимиздан тура олмаслигимиз ордир.

* * *

Орзусиз инсон сувсиз ўсимликка ўхшайди. Табассумсиз инсон ҳидсиз атиргулга ўхшайди. Муҳаббатсиз инсон дарахтлари ёниб кетган ўрмонга ўхшайди.

* * *

Бир тошга икки марта қоқилиш уятлидир.

* * *

Денгизнинг гўзаллиги унинг шўр сувини татиб кўрганингда кетганидек, қабоҳатлар манфаатлар тугаганда зоҳир бўлади.

* * *

Барча ҳолатларда инсонлар билан алоқаларни ташкил этиш фойдалидир. Чунки, у алоқалар сени ё энг ёқимли вазиятларга рўбарў қилади ёки сенга ёлғизликнинг кўплаб фойдалари ва афзалликлари борлигини ўргатади.

* * *

Бирорта шахс сени ташлаб кетса, хафа бўлма! Зеро, у сенга атрофингдагиларнинг қайси бири афзал эканини билишинг учун йўлни бўшатиб беряпти.

* * *

Сабрни ўрган! Чунки, ҳар кунимиз ёқимли, ишларимиз доим биз орзу қилгандек бўлавермайди.

* * *

Ёшлик чоғингда кексаларни ҳурмат қил! Кучли бўлган пайтингда заифга ёрдам бер! Тўғри иш қилган пайтингда хато қилганни кечир! Чунки, бир кун келиб сен ҳам кексайишинг, заиф бўлишинг, хато қилишинг бор.

“Роваиъул фикр” саҳифасидан Нозимжон Ҳошимжон таржимаси

Vijdon – jim turib, “U Zot seni ko‘rib turibdi” deb xabar beruvchi ovozdir.

* * *

Hayot toshlardan iboratdir. Sen u toshlarga qoqilma. Balki ularni to‘plab, bir narvon qur va o‘sha narvon orqali najot sari ko‘taril.

* * *

Agar seni million kishi yaxshi ko‘rsa, men ham ular bilan birgaman. Agar seni bir kishi yaxshi ko‘rsa, o‘sha bir kishi menman. Agar seni hech kim yaxshi ko‘rmasa, bilki, men o‘lganman.

* * *

Sadoqat soyabonga o‘xshaydi. Yomg‘ir va issiq kuchaygani sari unga bo‘lgan ehtiyojing ortadi.

* * *

Hamma narsa kichik holda boshlanib, keyin kattalashadi. Ammo musibat unday emas. U katta holda boshlanib, keyin kichrayadi.

* * *

Hamma narsa ko‘paysa, arzonlashadi. Ammo odob unday emas. U ko‘paygani sari qimmatlashadi.

* * *

Yiqilishimiz or emas. Yiqilgan joyimizdan tura olmasligimiz ordir.

* * *

Orzusiz inson suvsiz o‘simlikka o‘xshaydi. Tabassumsiz inson hidsiz atirgulga o‘xshaydi. Muhabbatsiz inson daraxtlari yonib ketgan o‘rmonga o‘xshaydi.

* * *

Bir toshga ikki marta qoqilish uyatlidir.

* * *

Dengizning go‘zalligi uning sho‘r suvini tatib ko‘rganingda ketganidek, qabohatlar manfaatlar tugaganda zohir bo‘ladi.

* * *

Barcha holatlarda insonlar bilan aloqalarni tashkil etish foydalidir. Chunki, u aloqalar seni yo eng yoqimli vaziyatlarga ro‘baro‘ qiladi yoki senga yolg‘izlikning ko‘plab foydalari va afzalliklari borligini o‘rgatadi.

* * *

Birorta shaxs seni tashlab ketsa, xafa bo‘lma! Zero, u senga atrofingdagilarning qaysi biri afzal ekanini bilishing uchun yo‘lni bo‘shatib beryapti.

* * *

Sabrni o‘rgan! Chunki, har kunimiz yoqimli, ishlarimiz doim biz orzu qilgandek bo‘lavermaydi.

* * *

Yoshlik chog‘ingda keksalarni hurmat qil! Kuchli bo‘lgan paytingda zaifga yordam ber! To‘g‘ri ish qilgan paytingda xato qilganni kechir! Chunki, bir kun kelib sen ham keksayishing, zaif bo‘lishing, xato qilishing bor.

“Rovai’ul fikr” sahifasidan Nozimjon Hoshimjon tarjimasi