Йиғлаб туриб, табассум қилинг — чиройли кўринади

Рукн: Ибрат Чоп этилган: 06.10.2016

Гоҳида инсон кетган кишиларни соғиниб йиғлайди. Лекин бир инсон ўзидан кейин келадиганларни соғиниб йиғлагандир. Ё Аллоҳ! У зотга саловот ва салом юбор!

* * *

Сен улар кутганларидан-да ростгўй бўлсанг-у, улар сен кутганингдан-да ёлғончи бўлсалар алам қиларкан.

* * *

Аёлнинг шахсияти, у кўп илмли, тарбияли бўлганда ва кўп озор чекканда ўзгаради.

* * *

Баъзи одамлар бундай бўлишади: Агар сен улардан афзалроқ бўлсанг, сенга ҳасад қилишади. Агар сен улардан қуйироқ бўлсанг, сенга мутакаббирлик қилишади.

* * *

Қўйлар умрини бўридан қўрқиб ўтказади. Охирида қўйларни еювчи чўпоннинг ўзи бўлади.

* * *

Бу замонда “эҳтиром” сўзи тўғри тушунилмаяпти. Баъзилар уни “заифлик” деб шарҳлашяпти. Баъзилар уни “фойда, манфаат” деб ўйлашяпти.

* * *

Ҳар бир нарса ўзгариши мумкин. Аммо ҳис-туйғуларида содиқ бўлганлар (яъни ҳис-туйғулари чин бўлганлар) бундан мустасно. Улар ҳеч қачон ўзгармайдилар.

* * *

Агар ҳаёт қийин бўлмаганида онамизнинг қорнидан йиғлаб чиқмаган бўлардик.

* * *

Инсон йиғлаб турган ҳолида табассум қилса, чиройли кўринади. Ўзи кулади-да, кўз ёшлари юзидан оқиб тушади.

* * *

Агар сенда кучли зеҳн ва аччиқ хотиралар бўлса, сен ер юзидаги бахтсиз инсонлардан бири экансан.

* * *

Ҳар бир таниган нарсанг ҳақида гапиришинг шартмас. Лекин ҳар бир гапираётган нарсангни билишинг, танишинг шарт.

* * *

Қудуққа туфлама! Эҳтимол бир кун келиб ўзинг ҳам ўша қудуқдан сув ичарсан.

* * *

Олма ерга тушганда, ҳамма “Олма ерга тушди” деди. Фақат бир киши “Нега тушди?” деди.

* * *

Дўст учун қурбон бўлиш қийин иш эмас. Лекин қурбон бўлишга лойиқ дўст топишинг қийин.

“Роваиъул фикр” саҳифасидан Нозимжон Ҳошимжон таржимаси

Gohida inson ketgan kishilarni sog‘inib yig‘laydi. Lekin bir inson o‘zidan keyin keladiganlarni sog‘inib yig‘lagandir. Yo Alloh! U zotga salovot va salom yubor!

* * *

Sen ular kutganlaridan-da rostgo‘y bo‘lsang-u, ular sen kutganingdan-da yolg‘onchi bo‘lsalar alam qilarkan.

* * *

Ayolning shaxsiyati, u ko‘p ilmli, tarbiyali bo‘lganda va ko‘p ozor chekkanda o‘zgaradi.

* * *

Ba’zi odamlar bunday bo‘lishadi: Agar sen ulardan afzalroq bo‘lsang, senga hasad qilishadi. Agar sen ulardan quyiroq bo‘lsang, senga mutakabbirlik qilishadi.

* * *

Qo‘ylar umrini bo‘ridan qo‘rqib o‘tkazadi. Oxirida qo‘ylarni yeyuvchi cho‘ponning o‘zi bo‘ladi.

* * *

Bu zamonda “ehtirom” so‘zi to‘g‘ri tushunilmayapti. Ba’zilar uni “zaiflik” deb sharhlashyapti. Ba’zilar uni “foyda, manfaat” deb o‘ylashyapti.

* * *

Har bir narsa o‘zgarishi mumkin. Ammo his-tuyg‘ularida sodiq bo‘lganlar (ya’ni his-tuyg‘ulari chin bo‘lganlar) bundan mustasno. Ular hech qachon o‘zgarmaydilar.

* * *

Agar hayot qiyin bo‘lmaganida onamizning qornidan yig‘lab chiqmagan bo‘lardik.

* * *

Inson yig‘lab turgan holida tabassum qilsa, chiroyli ko‘rinadi. O‘zi kuladi-da, ko‘z yoshlari yuzidan oqib tushadi.

* * *

Agar senda kuchli zehn va achchiq xotiralar bo‘lsa, sen yer yuzidagi baxtsiz insonlardan biri ekansan.

* * *

Har bir tanigan narsang haqida gapirishing shartmas. Lekin har bir gapirayotgan narsangni bilishing, tanishing shart.

* * *

Quduqqa tuflama! Ehtimol bir kun kelib o‘zing ham o‘sha quduqdan suv icharsan.

* * *

Olma yerga tushganda, hamma “Olma yerga tushdi” dedi. Faqat bir kishi “Nega tushdi?” dedi.

* * *

Do‘st uchun qurbon bo‘lish qiyin ish emas. Lekin qurbon bo‘lishga loyiq do‘st topishing qiyin.

“Rovai’ul fikr” sahifasidan Nozimjon Hoshimjon tarjimasi