Яхшилик қил, дeнгизга от

Рукн: Ибрат Чоп этилган: 07.04.2016

Жунайд Бағдодий ҳазратлари денгиз соҳилида кезар эканлар, бир мажусий кўпгина ем-озуқа олиб денгизга, балиқларга ташларди. Буни кўрган  Жунайд ҳазратлари:
— Нима қилганинг бу? — дедилар.
— Савоб умидида балиқларга ем ташлаяпман.
— Сен мусулмон эмассан-ку, қанақа савоб ҳақида гапиряпсан? Савобдан умид қилиш учун, аввало Аллоҳга иймон келтиришинг керак.
— Хўп майли, унда айт-чи, сен айтаётганинг Аллоҳ менинг балиқларга ем ташлаётганимни кўряптими?
— Албатта, Унинг кўрмайдиган, билмайдиган нарсаси йўқдир.
— Шу менга етади.
Орадан 4-5 йил ўтди. Жунайд ҳазратлари Ҳаж ибодати учун Маккага кетдилар. Каъбани тавоф қилиб турар эканлар, рўпараларида  балиқларга ем ташлаган мажусий ҳам тавоф қиларди. Ҳазрати Жунайд:
— Бу ерда сени нима ишинг бор?
— У (Аллоҳ) мени кўрди.
— Қандай кўрди?
— Сен кетганингдан сўнг, ичимда бир ёруғлик, нур порлади. Қарасам, ҳамма балиқлар оғзини очиб, шаҳодат калимасини айтяпти. Мен ҳам балиқларга қўшилиб шаҳодат калимасини айтдим. Сенинг Роббинг мени кўрди. У кўргани учун мен шу ердаман. Сенга бир насиҳатим бор: яхшилик қил, денгизга от — балиқ билар, балиқ билмаса — Холиқ билар.

Манба: “Исломий ҳикоялар”
Туркчадан Марям Осиё таржимаси

* * *

Junayd Bag‘dodiy hazratlari dengiz sohilida kezar ekanlar, bir majusiy ko‘pgina yem-ozuqa olib dengizga, baliqlarga tashlardi. Buni ko‘rgan  Junayd hazratlari:
— Nima qilganing bu? — dedilar.
— Savob umidida baliqlarga yem tashlayapman.
— Sen musulmon emassan-ku, qanaqa savob haqida gapiryapsan? Savobdan umid qilish uchun, avvalo Allohga iymon keltirishing kerak.
— Xo‘p mayli, unda ayt-chi, sen aytayotganing Alloh mening baliqlarga yem tashlayotganimni ko‘ryaptimi?
— Albatta, Uning ko‘rmaydigan, bilmaydigan narsasi yo‘qdir.
— Shu menga yetadi.
Oradan 4-5 yil o‘tdi. Junayd hazratlari Haj ibodati uchun Makkaga ketdilar. Ka’bani tavof qilib turar ekanlar, ro‘paralarida  baliqlarga yem tashlagan majusiy ham tavof qilardi. Hazrati Junayd:
— Bu yerda seni nima ishing bor?
— U (Alloh) meni ko‘rdi.
— Qanday ko‘rdi?
— Sen ketganingdan so‘ng, ichimda bir yorug‘lik, nur porladi. Qarasam, hamma baliqlar og‘zini ochib, shahodat kalimasini aytyapti. Men ham baliqlarga qo‘shilib shahodat kalimasini aytdim. Sening Robbing meni ko‘rdi. U ko‘rgani uchun men shu yerdaman. Senga bir nasihatim bor: yaxshilik qil, dengizga ot — baliq bilar, baliq bilmasa — Xoliq bilar.

Manba: “Islomiy hikoyalar”
Turkchadan Maryam Osiyo tarjimasi