Мавлоно ва бўри пўстини

Рукн: Ибрат Чоп этилган: 04.04.2016

Мавлоно Жалолиддин Румий ҳазратлари бир куни кўчадан уйга қайтсалар, ўғиллари маҳзун, ғамгин ҳолда ўтирарди. Нимага бу ҳолда ўтирганини сабабини сўраганларида, ўғиллари:

— Ҳеч гап йўқ — деб, жавоб берибди.

Мавлоно ҳовлига чиқибдилар. Ташқарида бўрининг пўстини осиғлиқ турарди, уни олиб устиларига ёпдилар ва қўлларини тепага кўтариб, уввилай бошладилар. Отасининг бу ҳолини кўрган ўғил, кулиб юборибди. Мавлоно:

— Кўрдингми ўғлим? — дебдилар. — Дунёда ғаму ташвиш, дарду ҳасратлар ҳам мана шунга ўхшайди. Бўри аслида жуда қўрқинчли, йиртқич ҳайвон. Лекин сен, пўстиннинг орқасида (ичида) отанг турганини билганинг учун, қўрқмадинг ва кулдинг. Шундай экан, дунёда қандай ғаму кулфат, ташвишу дард бўлса ҳам уларнинг ортида Аллоҳ турганини билгин ва Унга ишонгин!

Туркчадан Марям Осиё таржимаси

* * *

Mavlono Jaloliddin Rumiy hazratlari bir kuni ko‘chadan uyga qaytsalar, o‘g‘illari mahzun, g‘amgin holda o‘tirardi. Nimaga bu holda o‘tirganini sababini so‘raganlarida, o‘g‘illari:

— Hech gap yo‘q — deb, javob beribdi.

Mavlono hovliga chiqibdilar. Tashqarida bo‘rining po‘stini osig‘liq turardi, uni olib ustilariga yopdilar va qo‘llarini tepaga ko‘tarib, uvvilay boshladilar. Otasining bu holini ko‘rgan o‘g‘il, kulib yuboribdi. Mavlono:

— Ko‘rdingmi o‘g‘lim? — debdilar. — Dunyoda g‘amu tashvish, dardu hasratlar ham mana shunga o‘xshaydi. Bo‘ri aslida juda qo‘rqinchli, yirtqich hayvon. Lekin sen, po‘stinning orqasida (ichida) otang turganini bilganing uchun, qo‘rqmading va kulding. Shunday ekan, dunyoda qanday g‘amu kulfat, tashvishu dard bo‘lsa ham ularning ortida Alloh turganini bilgin va Unga ishongin!

Turkchadan Maryam Osiyo tarjimasi