Агар Аллоҳга бошқа эҳтиёжингиз бўлмаса...

Рукн: Ибрат Чоп этилган: 27.03.2016

Маҳмуд Ғазнавий Исломни ёйиш учун Ҳиндистонга 18 марта сафар қилган. Шу сафарларнинг бирида қўшин шиддатли қаршиликка дуч келди. Бу оғир ҳолдан қутулиш учун султон Аллоҳга шундай ниёз этди: "Эй роббим, сен ёрдам берувчисан, бизларга ёрдам бер. Агар ушбу жангда ғолиб чиқсам, қўлга киритган ўлжамнинг ҳаммасини фақирларга тарқатаман".

Маҳмуд Ғазнавий бу жангда ғалаба қозониб, қўлга киритилган хазиналарни ғариб-мискинларга тарқата бошлабди. Лекин, султоннинг ёнидаги вазирлар бу ҳолдан хурсанд бўлмай, султонга:

— Султоним, нималар қиляпсиз? Шунча бойликни фақир-фуқарога тарқатиладими? Улар бунинг қийматини билармиди? Давлатнинг эса бу хазиналарга эҳтиёжи бор, — деб фикр билдирибдилар.

Султон Маҳмуд бу сўзларни тинглагач, иккиланиб қолиб, замона олимига бу ҳолни англатибди. Олим Маҳмуд Ғазнавийга бундай маслаҳат берибди:

— Султоним! Бу ерда иккиланадиган нарсанинг ўзи йўқ. Жуда оддий танлов олдида турибсиз. Агар Аллоҳга бошқа ишингиз тушмайдиган бўлса, марҳамат вазирларингиз айтганини қилиб, ўлжаларни хазинага жойланг. Агар Аллоҳга яна ишингиз тушадиган бўлса, сўзингиз устидан чиқиб, ўлжани фақирларга улашинг.

Ҳикмат: Қийинчилик дамларда берилган ваъдалар енгиллик дамларда унутилмаслиги лозим. Яна қийинчилик кунлар келмайди деб ҳеч ким кафолат бера олмайди.

http://secmehikayeler.com сайтидан олинди.

Турк тилидан Ислом Абдулмажид таржимаси

* * *

Mahmud G‘aznaviy Islomni yoyish uchun Hindistonga 18 marta safar qilgan. Shu safarlarning birida qo‘shin shiddatli qarshilikka duch keldi. Bu og‘ir holdan qutulish uchun sulton Allohga shunday niyoz etdi: "Ey robbim, sen yordam beruvchisan, bizlarga yordam ber. Agar ushbu jangda g‘olib chiqsam, qo‘lga kiritgan o‘ljamning hammasini faqirlarga tarqataman".

Mahmud G‘aznaviy bu jangda g‘alaba qozonib, qo‘lga kiritilgan xazinalarni g‘arib-miskinlarga tarqata boshlabdi. Lekin, sultonning yonidagi vazirlar bu holdan xursand bo‘lmay, sultonga:

— Sultonim, nimalar qilyapsiz? Shuncha boylikni faqir-fuqaroga tarqatiladimi? Ular buning qiymatini bilarmidi? Davlatning esa bu xazinalarga ehtiyoji bor, — deb fikr bildiribdilar.

Sulton Mahmud bu so‘zlarni tinglagach, ikkilanib qolib, zamona olimiga bu holni anglatibdi. Olim Mahmud G‘aznaviyga bunday maslahat beribdi:

— Sultonim! Bu yerda ikkilanadigan narsaning o‘zi yo‘q. Juda oddiy tanlov oldida turibsiz. Agar Allohga boshqa ishingiz tushmaydigan bo‘lsa, marhamat vazirlaringiz aytganini qilib, o‘ljalarni xazinaga joylang. Agar Allohga yana ishingiz tushadigan bo‘lsa, so‘zingiz ustidan chiqib, o‘ljani faqirlarga ulashing.

Hikmat: Qiyinchilik damlarda berilgan va’dalar yengillik damlarda unutilmasligi lozim. Yana qiyinchilik kunlar kelmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi.

http://secmehikayeler.com saytidan olindi.

Turk tilidan Islom Abdulmajid tarjimasi